Securitas

Nöjd personal och effektivitet i säkerhetsbranschen
Securitas
Securitas är den ledande aktören inom säkerhetstjänster i Finland. Företaget producerar säkerhetstjänster för företag, organisationer och den offentliga sektorn med vaktuppdrag och nödsamtalscentertjänster som deras huvudsakliga verksamhetsområde. Företaget har sammanlagt 3 000 anställda. Efter en omfattande årslång kartläggning, valde Securitas Oy Numeron WFM för sin arbetskraftsplanering och den dagliga arbetshanteringen av alla sina verksamma anställda i Finland. Med hjälp av Numeron kan Securitas säkerställa den höga servicenivån och personalens kännedom om objekten samtidigt som man lyckas ta hänsyn till arbetstagarnas önskemål om arbetsskift och semestrar.

Effektiv arbetskraftsplanering och den dagliga arbetshanteringen är nyckeln till företagets framgångar och personalens välbefinnande.

– Personalchef  Vesa Perkiö

Kontakta oss

Suostun siihen, että henkilötietojani käsitellään tässä kuvatulla tavalla ja että Visma voi lähettää minulle sähköpostia aiheista joihin olen osoittanut kiinnostusta.

Mika Alanen photo

Mika Alanen
Workforce Management Specialist
mika.alanen@visma.com
+358 50 599 7409

contacts icon

Numeron WFM - Stöd
numeron.wfm@visma.com
+358 45 865 0199