Arbetskraftshantering

Enbart arbetstidsplanering räcker inte i dag. Därför innehåller Numeron WFM allt du behöver för modern arbetskraftshantering.

numeron image

Arbetstidsplanering

Effektiv arbetstidsplanering innehar en nyckelroll särskilt i stora organisationer med mycket personal. Numeron WFM hjälper er pussla ihop olika arbetsuppgifter, arbetsturer och behov.

 • Arbetsturernas timing
 • Planering av arbetstidslistor
 • Personalportal: arbets- och ledighetsönskemål, tvåvägskommunikation och arbetstidsregistrering

Daglig arbetsorganisering

Behöver du en vikarie? Numeron WFM föreslår den lämpligaste vikarien för en insjuknad anställd och beaktar då både kompetens, arbetskontrakt, arbetstidslagen och lönegrunder. Personen kan kallas till arbetet direkt via systemet.

 • Konfigurerbara regler och kollektivavtalstolkningar
 • Kompetenshantering
 • Inbyggd tvåvägskommunikation
numeron image

Semesterplanering

Numeron WFM klarar även resursplanering för längre tid. Det gör att du kan automatisera semesterplaneringen, vilket är effektivt och garanterar att personalens semesterönskemål beaktas rättvist.

 • Semesterönskemål
 • Beredskapskrav

Lönetolkning

Med Numeron WFM sköter du arbetskraftshanteringen ända till och med lönetolkningen. Tack vare att lönereglerna finns i systemet kan tolkningarna göras automatiskt enligt den anställdas faktiska arbetstimmar.

 • Arbetstidsregistrering
 • Löneregler
 • Anslutet till HR-, löne- och ekonomiadministrationens system

Kontakta oss

Suostun siihen, että henkilötietojani käsitellään tässä kuvatulla tavalla ja että Visma voi lähettää minulle sähköpostia aiheista joihin olen osoittanut kiinnostusta.

Heikki Saari photo

Heikki Saari
Försäljningschef
heikki.saari@visma.com
+358 50 311 2186

Mika Alanen photo

Mika Alanen
Workforce Management Specialist
mika.alanen@visma.com
+358 50 599 7409

contacts icon

Numeron WFM - Stöd
numeron.wfm@visma.com
+358 45 865 0199