Intresserad?

Här nedan hittar du ett exempel på hur ett WFM-projekt kan framskrida från intresse till ibruktagande. Den bästa hjälpen får du emellertid av vår försäljning.

Kontakta oss

Inledande kartläggning

Vi börjar alltid med kundens behov och med målet att ibruktagandet ska gå smidigt och flexibelt. Vi kartlägger nuläget, går igenom de modeller man använder och tar reda på vad som måste beaktas, från kundens resurser till nödvändiga gränssnitt. Vi försäkrar oss också om att lösningen ger kunden de eftersträvade fördelarna och gör upp en noggrann återbetalningskalkyl. Tack vare den inledande kartläggningen går ibruktagandet effektivare.

consulting image
consulting image

Ibruktagande

Systemet tas i bruk stegvis på överenskommet sätt. Vårt webbläsarbaserade system levereras som SaaS-tjänst (Software as a Service), och kräver inga installationer av användaren. Våra erfarna experter och vår noggrant uttänkta projektmodell främjar ett smidigt och effektivt ibruktagande.

Kontakta oss

Suostumus on pakollinen lomakkeen lähettämiseksi