Loomis Suomi Oy

Kostnadseffektivare användning av personalresurserna

Loomis
Loomis är ett globalt företag med inriktning på kontanthantering och -transport. Loomis har verksamhet i 14 länder i Europa och i USA. Koncernen har fler än 20 000 anställda vid 400 olika lokalkontor. Loomis Finland Oy har specialiserat sig på värdehantering för affärer och banker samt värdetransport och pengaräkningstjänster. I Finland har Loomis 500 anställda. Med hjälp av Numeron WFM-systemet utför Loomis arbetskraftsplanering för transport- och räkningspersonal samt räknar lönekriterier för dem på grundval av realiserade arbetstider. Med en portal speciellt för personalen, kan arbetstagare granska sina arbetsskift och framföra önskemål om arbetsdagar och semestrar.

Med systemets realtidsmätare har vi en noggrann uppfattning om vår ekonomiska prestanda. Användningen av Numeron WFM möjliggör en mer aktuell uppföljning av resurser och arbetskraftskostnader. Med programmet kan vi också utnyttja arbetskraften mer kostnadseffektivt.

– VD, Country President Harri Veijola

Kontakta oss

Suostumus on pakollinen lomakkeen lähettämiseksi