Falck

Numeron WFM svarar på utmaningarna i 24/7/365-verksamhet

Falck

Falck är ett internationellt företag som har sysslat med förhindrande av olyckor, nödsituationer och sjukdomar sedan det var grundat 1906. De har också ändamål att rädda de som är i nöd och att hjälpa till sjuka. I Finland sköter Falck ambulansservice och talrika telefontjänster dygnet runt och är det ledande företag inom bogsering. Deras kvalificerat bogseringsnätverk runt Finland specialiserar sig alltmer till professionell vägassistansverksamhet. Dessutom expanderar Falck dess verksamhet nu också till hemsäkerhet.

“Närvarande i en säker vardag” är en vision Falck följer. Uppfyllande den här visionen, har företaget över hundra anställda i Finland och över 200 mera på bogserings- och vägassistansnätverk. Falck vilde göra dess tidskrävande arbetskraftsplanering mer effektivt samt försäkra personalens välmående i arbetet genom att beakta deras önskemål om arbetsskift och semestrar. Med hjälp av Numeron, det har varit lättare att hantera önskemål och möjligt att fastställa at uppfyllelse av önskemål är rättvis. Arbetstid användat för arbetskraftsplanering har minskat märkbart.

Vi har verksamhet 24/7/365 och dessutom måste vi se till förändringar av belastning som beror på tid på dagen, veckodag och årstider. Därtill har vi flera avskilda operativa enheter producerande tjänsterna. Med sådana utgångspunkter finns det skärsilda utmaningar för programmet för arbetskraftsplanering och tolkning av löner. Med Numeron WFM har vi kommit över de här utmaningerna.

– Ekonomidirektör Mikko Manninen

Kontakta oss

Suostumus on pakollinen lomakkeen lähettämiseksi