Numeron työvuorosuunnittelu

Lisää liikkuvuutta ja hallitse kohdeosaamista

Numeron-ratkaisulla tehostat työvoiman käyttöä yhdenmukaistamalla prosesseja, keskittämällä henkilöstöresurssien suunnittelua ja lisäämällä henkilöstön liikkuvuutta. Työehtosopimuksen mukainen tasoittumisjaksojen hallinta ja kohdeosaamiset varmistavat, että työntekijän kuormitus pysyy sopivana ja kohteessa on aina osaava tekijä.
 
Kiinteistöpalveluala

Varmista kannattavuus ennakoimalla

Numeron-ratkaisua käytettäessä työvuorosuunnittelun ja päivittäisen töiden järjestelyn tuloksena syntyy yksityiskohtaista tietoa toteutuneesta työajasta ja sen hinnasta. Tietoa voidaan hyödyntää tehokkaasti esimerkiksi kustannus- ja kannattavuusseurannassa sekä palvelujen hinnoittelussa.
Numeron automatisointi

Keskitä palveluesimiesten aika olennaiseen

Numeron on valjastettu myös aikaavievien rutiinien hoitamiseen: automaattisten työaikalain ja TES-tulkintojen avulla töiden suunnitteluun ja palkka-aineiston muodostamiseen liittyvät rutiinitoiminnot yhdenmukaistuvat ja nopeutuvat. Näin palveluesimiesten aikaa siirtyy manuaalisista rutiinitoiminnoista tärkeämpiin työtehtäviin.
 

Saat Numeronissa nämä ominaisuudet

työvuorosuunnittelu
Suunnittele työvuorot ketterästi. Numeron mahdollistaa keskitetyn työvuorosuunnittelun, joka auttaa huomioimaan yksilökohtaisen työkuorman, työn osaamisvaatimukset, työntekijöiden osaamisprofiilit sekä henkilökohtaiset työ- ja vapaapäivätoiveet.
kannattavuuden seuranta
Seuraa työn kannattavuutta reaaliaikaisesti. Kohde- ja asiakaskohtainen kannattavuusseuranta mahdollistaa työvoiman tehokkaan hyödyntämisen läpi koko organisaation.
sujuvoita työskentelyä
Sujuvoita käytännön työskentelyä. Ratkaisu tarjoaa ajantasaisen ja helppolukuisen tilannekuvan toimipaikkojen tarpeista sekä työntekijöiden sijoittumisesta ja käytettävyydestä.
lomasuunnittelu
Suunnittele lomat nopeasti ja helposti. Ratkaisu mahdollistaa palveluesimiesten välisen yhteistyön, jossa esimerkiksi lomakautena tuurauksia voidaan tehdä eri yksikköjen välillä saumattomasti ristiin.
yhtenäiset palkkatulkinnat
Muodosta yhtenäiset palkkatulkinnat koko organisaatiolle. Järjestelmään kuvattujen palkkasääntöjen ansiosta palkkatulkinnat muodostetaan automaattisesti toteutuneiden töiden mukaan.
Hallinnoi tasoittumisjaksoja
Hallinnoi tasoittumisjaksoja ilman ylimääräistä vaivaa. Tasoittumisjärjestelmän avulla kaikkien työntekijöiden kokonaistyöaikaa on helppoa hallinnoida ja tasoittumisjaksojen suunnittelu ja toteutus yksinkertaistuu.

Työvuorosuunnittelu

Unohda Excel ja vie työvuorosuunnittelu uudelle tasolle. Numeronin avulla varmistat henkilöstön tehokkaan hyödyntämisen ja mahdollistat työvoiman liikkuvuuden organisaation sisällä. Järjestelmä mahdollistaa keskitetyn työvuorosuunnittelun ja sen avulla on helppoa ottaa huomioon erilaisten työtehtävien osaamisvaatimukset, työntekijöiden perehtyneisyys sekä henkilökohtaiset työaikatoiveet ja -rajoitteet. Numeronin käyttäminen on yksinkertaista: järjestelmän pääkäyttäjä rakentaa yrityksen tarpeisiin soveltuvan valikoiman työkaluja, joita palveluesimiesten on helppo hyödyntää työvuorojen suunnittelussa. Työvuorosuunnittelua tehostamalla ja yhdenmukaistamalla voidaan vaikuttaa liiketoiminnan kannattavuuteen.

Näin asiakasyrityksemme on hyötynyt Numeronista

Kannattavuusseuranta

Kohde- ja asiakaskohtainen kannattavuusseuranta auttaa taktisessa suunnittelussa. Numeronin reaaliaikaisen seurannan avulla varmistat organisaatiosi kannattavuuden niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Numeronin avulla työstä syntyvät kustannukset pystytään kohdistamaan automaattisesti tehdyn työn mukaiselle kustannuspaikalle. Esimerkiksi toiselta kustannuspaikalta lainattu työvoima saadaan aina merkattua todellisen käytön mukaan. Näin työntekijöiden liikkuvuus lisääntyy ja yhteistyö organisaation sisällä helpottuu. Työntekijöiden ja kustannuspaikkojen tasapuolinen kohtelu tukee myös yrityksen liiketoiminnan kehitystä ja kasvua.

Päivittäisten töiden järjestely

Kun kaikki työvuorojen toteutukseen vaikuttavat tekijät on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa, pystytään työn tarpeessa ja resursseissa tapahtuviin muutoksiin reagoimaan nopeasti ja vaivattomasti. Numeron mukautuu muutostilanteisiin ja ehdottaa niihin automaattisesti optimaalista ratkaisua. Tällöin sopivin mahdollinen lisätyöntekijä tai sijainen on aina nopeasti löydettävissä, eikä yritystoiminta kärsi muutoksista. Järjestelmän avulla vältytään myös palveluesimieskohtaisten käytäntöjen muodostumiselta, jolloin koko organisaation toiminta yhdenmukaistuu ja kokonaisuuden hallinnointi helpottuu merkittävästi.

Lomasuunnittelu

Automatiikan avulla varmistetaan, että vuosilomalain ja työehtosopimuksen vaatimukset täyttyvät ja lomaoikeudet ja -saldot pysyvät ajantasaisina. Numeronin avulla lomia on helppo suunnitella keskitetysti isommillekin alueille ja loma-aikoina tuurausten järjestäminen onnistuu mutkattomasti ristiin eri palveluesimiesten työntekijöiden välillä. Työntekijöiden on helppoa kirjata omat lomatoiveensa suoraan järjestelmään, josta ne ovat välittömästi palveluesimiehen käytettävissä.

Palkkatulkinnat

Numeronin avulla voidaan muodostaa läpi organisaation yhtenäiset ja kustannuspaikoille kohdennetut palkkatulkinnat. Tulkintojen yhdenmukaistuminen parantaa henkilöstön tasapuolista kohtelua ja lisää työhyvinvointia sekä vähentää manuaalisen työn määrää. Järjestelmään kuvattujen tulkintasääntöjen avulla palkkatulkinnat syntyvät automaattisesti toteutuneiden töiden mukaan. Palkkatulkinnat ovat helposti siirrettävissä palkkajärjestelmään ja tieto on hyödynnettävissä myös esimerkiksi raportointijärjestelmässä, jolloin sitä voidaan hyödyntää kattavasti kaikessa yritystoiminnan analysoinnissa ja suunnittelussa.

Tasoittumisjaksot

Numeronin avulla on helppoa ja nopeaa hallinnoida tasoittumisjaksoja, jotka aiheuttavat alalla usein haasteita työn liikkuvan luonteen vuoksi. Järjestelmä huolehtii kertyneiden ylitöiden määrän seurannasta ja työntekijöiden kuormitusta voidaan tasoittaa reaaliaikaisesti. Yritystoiminnassa voidaan saavuttaa myös kustannussäästöjä kun yllättävien työtehtävien pariin voidaan helposti ohjata sellaisia työntekijöitä, joiden tasoittumisjaksoissa on tilaa ylimääräisillä töille. Ratkaisun avulla voidaan myös varmistaa, että jokainen työntekijä on perehdytetty kohteen toimintaan ja asiakaspalvelun taso saadaan varmistettua.

Haluatko kuulla lisää Numeronista? Ota yhteyttä myyntiimme.

Kerro meille organisaatiosi tarpeista, niin katsotaan onko Numeron teille oikea ratkaisu.

Mika-Alanen-Visma-Enterprise.png
 

Mika Alanen
Key Account Manager
mika.alanen@visma.com
+358 50 599 7409

Jouko-Hilden-Visma-Enterprise.png

Jouko Hildén
Key Account Manager
jouko.hilden@visma.com
+358 50 348 8728

contacts icon

Numeron-tuki
numeron.wfm@visma.com
+358 45 865 0199