Tutustu Numeronin hyötyihin

Numeronin avulla voit keskittää isommankin organisaation työvuorosuunnittelun yhteen paikkaan.

Kaikki suunnittelussa tarvittavat tiedot syötetään tarkasti järjestelmään: lainsäädännön, työehtosopimusten ja yrityksen omien toimintatapojen asettamat rajoitteet, henkilöiden osaaminen sekä eri töiden edellyttämä osaaminen. Keskittäminen yhdenmukaistaa toimintatapoja läpi organisaation ja vapauttaa esimiesten aikaa ydintehtäviin.

Numeronin hyödyt:

Numeronin hyödyt organisaatiolle

Numeron tukee organisaatioita henkilöstön tasapuolisessa kohtelussa ja edistää työhyvinvointia. Reaaliaikaiset raportit ja näkymät auttavat jatkuvasti kehittämään organisaation toimintaa sekä seuraamaan kannattavuutta. Voit optimoida työvuoroja asiakasmäärän, ruuhkahuippujen tai osaamisen mukaan.

Numeronin avulla voit hallita kaikkia osa-alueita yhdessä paikassa: 

 • työvuorosuunnittelu
 • osaamisen hallinta
 • päivittäinen töiden järjestely
 • sijaishallinta
 • raportointi

Lisäksi Numeronissa on laajat integraatiomahdollisuudet.

Numeronin hyödyt yksiköille

Työvuorojen suunnittelu, sumpliminen ja päivittäinen työn järjestely vie henkilöstövaltaisilla aloilla kohtuuttomasti aikaa. Numeron vapauttaa esimiesten aikaa työvoiman hallinnasta tiimin johtamiseen sekä vuoropuheluun henkilöstön kanssa.

Numeronin avulla voit

 • jakaa työvuoroja tasaisemmin ja taata työntekijöiden tasapuolisen kohtelun
 • yhtenäistää palkkatulkinnan yksiköiden välillä
 • helpottaa esimiesten työtä sijaisten hallinnassa
 • vapauttaa aikaa tiimin johtamiseen ja kehittämiseen

Numeronin hyödyt henkilöstölle

Numeronissa voit luoda sääntöjä ja parametereja, joiden mukaan työvuorot suunnitellaan ja jaetaan tasapuolisesti ja työhyvinvointia tukien. Saat automaattisia hälytyksiä jos työntekijällä on liian monta peräkkäistä yövuoroa tai liikaa työtunteja. Samalla myös työntekijät saavat reaaliaikaisen näkymän omiin tunteihinsa.

OmaNumeron – työvuorot jokaisen työntekijän taskussa

OmaNumeronin kautta työntekijä voi muun muassa

 • seurata tulevia työvuoroja
 • toivoa vapaita ja tiettyjä työvuoroja
 • tarkastella sekä muuttaa omia kirjauksiaan
 • varata keikkakalenterista haluamiaan vuoroja tai kertoa käytettävyydestään
 • seurata yksilöllistä kehittämispolkuaan, joka on luotu olemassa olevan osaamisen sekä tavoitteiden pohjalta

Mitä on työvoiman hallinta?

Henkilöstövaltaisilla aloilla työn suunnittelussa ja päivittäisessä järjestelyssä on monia muuttujia. Kokoaikaisten, osa-aikaisten ja tarvittaessa töihin kutsuttavien työntekijöiden yhtäaikainen resursointi on haastavaa, sillä suunnittelussa tulee huomioida työntekijöiden toiveet, yllättävät poissaolot, sairastapaukset sekä vuorokautiset ja kausittaiset työmäärän vaihtelut. 

Asiakaslähtöisessä työvoiman hallinnassa työvoiman tarve ja oikea osaaminen yhdistetään sujuvasti. Työ suunnitellaan läsnäolevien asiakkaiden määrän ja tarpeiden mukaan, työntekijöiden osaaminen ja tasapuolinen kohtelu huomioiden.

Numeronin avulla panostat asiakaslähtöiseen työvoiman hallintaan. Sen kautta saat:

 • reaaliaikaisen ja kokonaisvaltaisen näkymän työvuoroihin mobiilissa tai päätelaitteella
 • tasapuolisuutta työntekijöiden kohteluun ja vuorojen suunnitteluun
 • järjesteltyä päivittäistä työtä yhdessä järjestelmässä
 • huomioitua työmäärien vuorokautiset ja kausittaiset vaihtelut
 • tehokkaan työkalun keskitettyyn työvuorosuunnitteluun

Kerro meille yrityksesi tarpeista, niin katsotaan onko Numeron teille oikea ratkaisu

Lue Visman blogista Numeron-kirjoitukset: