Visma Nova Tuotannonohjaus

Tuotannonohjaus

Visma Nova -tuotannonohjaus soveltuu eri tyyppisiin tuotannollisiin prosessihin ja tarpeisiin.
Tuotannonohjauksen avulla hallitset kaikkia tuotannon osa-aluita sekä tehostat toimitusvarmuutta ja laadunvalvontaa. Tutustu Tuotannonohjauksen kattaviin ominaisuuksiin!

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

Tuotannonohjauksesta tehoa tuotantoprosessiin

Tuotannonohjauksella hallitset yrityksesi resursseja, töiden ohjaamista, aikatauluttamista, materiaalivarastoa, tuotteiden valmistusta sekä alihankintaa samasta järjestelmästä. Saat kokonaiskuvan tuotannossa olevista töistä, sekä näet aina reaaliaikaisesti ja selkeästi missä tuotannon vaiheessa tilaus kulloinkin on. Voit myös tarkastella resurssien riittävyyttä tilausten täsmälliseen läpivientiin.

Tuotannonohjauksen työkalut soveltuvat erilaisiin valmistavan teollisuuden ympäristöihin, kuten konepaja-, elintarvike- sekä kappaletavarateollisuuteen ja projektituotantoon. Visma Novalla hoidat myös useiden eri toimipisteiden tuotannonohjauksen.

 

Tuotannonsuunnittelu

Visma Novan tuotannonsuunnittelulla saat kokonaiskuvan koko tuotantoketjusta sekä seuraat tarjous-, tilaus- ja tuotantokannan kuormitusta. Tuotannonsuunnittelun ja tuotantoehdotusten avulla olet tietoinen töiden materiaalitarpeista, tarvittavista ostoista sekä varaston tilanteesta. Reaaliaikaisen tiedon avulla myynti ja tuotannonsuunnittelu ovat ajantasalla ja reagointi tarpeisiin ja muutoksiin nopeutuu. Tuotannonsuunnittelulla saat kokonaiskuvan työn valmistumisen etenemisestä sekä varmistat toimitukset luvattujen toimitusaikojen mukaisesti.

 

 • Muodosta, priorisoi ja hallitse työjonoja
 • Varaa varausten perusteella valmistukseen tarvittavat resurssit ja materiaalit
 • Järjestelmä antaa ehdotukset materiaalien ja alihankinnan ostotilauksille 
 • Materiaalihallinnosta näet tuotteiden varasto- ja varaustilanteen reaaliaikaisesti ja hankinnat voidaan tehdä oikea-aikaisesti
 • Muodosta koontitöitä ja projektitöitä
 • Kirjaa ja raportoi työajat

Visma Nova erp-järjestelmä tuotannonohjaukseen

 

Työjono sekä tuotantokoneet

Työjonosta näet kaikki työt vaiheineen, niiden materiaalivaraukset sekä mahdolliset materiaalipuutteet. Järjestelmä muodostaa työvaihekohtaiset työjonot sekä ehdotukset vaiheiden aloittamisajankohdista tuoterakenteessa oleville oletusresursseille tai kuormitusryhmille. Tarvittaessa työnumerokohtaisten rakennemuutosten tekeminen onnistuu työjonon hienokuormituksen avulla.

 • Työt ovat ennalta määritellyssä järjestyksessä ja näet koko työjonon kätevästi kerralla
 • Töiden aloitus, tauot sekä lopetus ovat nähtävillä helposti samasta näkymästä
 • Työjonosta saat välitettyä tärkeät tiedot töiden tilasta, etenemisestä sekä muutoksista myynnille
 • Hallitset ja priorisoit koneen tai resurssin työjonoa ja keräät vaihekohtaista työaikaa toteuman mukaan jälkilaskentaa varten
 • Tuotannon koneiden käsittely onnistuu joko yksittäisinä koneina tai kokonaisina tuotantosoluina
 • Koneiden tuotantokapasiteetti määritellään rakennekohtaisesti tai vakioajoilla
 • Voit tarkastella koneiden tai tuotantosolujen kuormitusta graafisesti tai lukumäärinä
 • Havaitset mahdolliset pullonkaulat kuormitusnäkymästä, jossa koneiden varaukset ovat nähtävillä kuukausi- viikko- ja päivätasolla
 • Se huomioi myös työvuorot ja viikkotyöpäivät

Työjonosta näet kaikki työt vaiheineen, niiden materiaalivaraukset sekä mahdolliset materiaalipuutteet

 

Raportointi ja laadunvalvonta

Visma Nova -tuotannonohjaus sisältää kattavat raportit materiaalitarpeiden, kustannusten ja laadun seurantaan.

 • Perusraportteihin kuuluu mm. tarveraportit, budjetoitu vs. toteutunut omakustannus, kuormitusraportti, toimitusvarmuusraportti sekä KET-raportti.
 • Perusraporttien lisäksi voit tehdä itsellesi tarpeellisia raportteja raportointityökalun avulla.
 • Laitevalvonta-toiminnallisuuden avulla sarjanumerolliselle tuotteelle voidaan määrittää esimerkiksi huoltoväli ja muodostaa laitekortti, jolloin määräaikaiset huollot on nähtävissä kätevästi yhdestä järjestelmästä historiatietoineen.
 • Laite-/laadunvalvonta linkittyy myös muihin Visma Nova -toiminnanohjausjärjestelmän toimintoihin.

Visma Nova Tuotannonohjaus sisältää kattavat raportit materiaalitarpeiden, kustannusten ja laadun seurantaan.

 

Jälkilaskenta

Visma Novan jälkilaskennalla pystyt tarkistamaan toteumat materiaali- ja työkustannusten osalta. Järjestelmä tekee puolestasi sisäisen laskelman pohjautuen työvaihekohtaisiin aikoihin ja kirjattuihin materiaaliottoihin hyödyntäen materiaalien sekä työvaiheiden omakustannuksia. Järjestelmän avulla näet nopeasti työstä jäävän katteen.

 • Visma Novan jälkilaskennalla pystyt tarkistamaan toteumat materiaali- ja työkustannusten osalta.
 • Järjestelmä tekee puolestasi sisäisen laskelman pohjautuen työvaihekohtaisiin aikoihin ja kirjattuihin materiaaliottoihin hyödyntäen materiaalien sekä työvaiheiden omakustannuksia.
 • Tästä nähdään nopeasti työstä jäävä kate.

Visma Novan jälkilaskennalla pystyt tarkistamaan toteumat materiaali- ja työkustannusten osalta