Enterprise Resource Planning, ERP

Toiminnanohjaus­järjestelmä (ERP)

Toiminnannohjausjärjestelmä (Enterprise Resource Planning, ERP) sisältää yrityksen liiketoiminnan tärkeät toiminnot ja integroi keskeiset prosessit yhteen. Tutustu Visma Nova Toiminnanohjausjärjestelmän hyötyihin!

Miten toiminnaohjausjärjestelmä tehostaa yrityksesi toimintaa?

 
Toiminnanohjausjärjestelmän avulla hallitset keskitetysti yrityksesi avaintoimintoja, kuten tuotannonohjausta, materiaalihallintoa, varastonhallintaa, työnohjausta, taloushallintoa ja kirjapitoa sekä palkanlaskentaa. Voit integroida tarpeellisia toimintoja toiminnanohjausjärjestelmään. ERP-järjestelmä tehostaa yrityksesi toimintaa ja selkeyttää raportointia keskeisten prosessien välillä. Se mahdollistaa tiedon jakamisen reaaliaikaisesti ja helposti eri yksikköjen välillä, helpottaen näin päätöksentekoa ja yrityksesi arkea.

 

Hallitse liiketoimintaasi yhdellä järjestelmällä

Toiminnanohjausjärjestelmän laajojen toiminnallisuuksien avulla ohjaat liiketoimintaprosessejasi tilauksesta toimitukseen asti. Hoidat yrityksesi kaikki toiminnot aina ostoista palkanlaskentaan yhdellä järjestelmällä. Et tarvitse muita järjestelmiä toiminnan tehokkaaseen ohjaukseen.

Visma Nova Toiminnanohjausjärjestelmä taipuu monenlaiseen käyttöön ja mukautuu yrityksesi tarpeiden mukaan.

nova8.png

nova9.png

 

Tehosta yrityksesi liiketoimintaa ja paranna läpinäkyvyyttä

Toiminnanohjausjärjestelmä on apuna tehostamassa yrityksesi liiketoimintaa ja prosesseja. Paranna läpinäkyvyyttä ja seurattavuutta sekä analysoi liiketoimintaasi. Visma Nova helpottaa työtäsi muun muassa automaattisilla materiaalivarauksilla ja kapasiteetin seuraamisella. Pääset yrityksesi toiminnan ytimeen satojen valmiiden vakioraporttien kautta.

 

Maksa vain siitä mitä käytät

Valitse omaan tarpeeseesi sopivat toiminnanohjauksen sovellukset ja lisää niitä toiminnan kasvaessa. Modulointi mahdollistaa järjestelmän laajuuden sovittamisen yrityksen kulloiseenkin tilanteeseen, jolloin et maksa turhasta.

nova15.png

nova17.png

 

Suomalaisten pk-yritysten tarpeisiin kehitetty

Visma Nova on kehitetty Suomessa, suomalaisten pk-yritysten tarpeisiin. Suomalaisen tuotekehityksen ansiosta järjestelmä vastaa hyvin kotimaisten pk-yritysten liiketoiminnan tarpeita. Lisäksi tuotteen pitkä historia takaa toimintavarmuuden.

Visma Nova Toiminnaohjausjärjestelmä sisältää kattavat toiminnallisuudet

spot_Orange_Interface-dev.png

Tuotannonnonohjaus

Tuotannonohjaus soveltuu erityyppisiin tuotannollisiin prosesseihin ja tarpeisiin. Tuotannonohjauksen avulla hallitset kaikkia tuotannon osa-alueita.

Lue lisää »

spot_Orange_Project.png

Materiaalihallinto

Materiaalihallinnolla pidät varaston toiminnot hallinnassa sekä ohjaat myytävien, valmistettavien ja kokoonpantavien tuotteiden rakenteita ja käsittelyä.

Lue lisää »

spot_Orange_Approval.png

Varasto

Varastonhallinnalla varastotoiminnot ovat saatavillasi ajasta ja paikasta riippumatta, parantaen sisälogistiikan tehokkuutta sekä keräilyn tarkkuutta.

Lue lisää »

spot_Orange_Calendar.png

Työnohjaus

Työnohjauksella varmistat suunnitelmalliset työsuoritteet sekä oikea-aikaisen ja virheettömän laskutuksen kentällä tapahtuvasta työskentelystä.

Lue lisää »

spot_Orange_Search.png

Projektilaskenta

Projektilaskennalla hallitset projektien suunnittelun, seurannan, toteutuksen ja laskutuksen, sekä tarkistat toteutuneiden kulujen oikeellisuuden.

Lue lisää »

spot_Orange_Analysing.png

Raportointi

Raportoinnin avulla saat ajantasaisen käsityksen yrityksesi tilanteesta ja tukea päätöksentekoon sekä takaat oikea-aikaisen toiminnan.

Lue lisää »

spot_Orange_Interface.png

Taloushallinto

Sähköisella ja automatisoidulla taloushallinnolla hoidat päivittäiset kirjanpidon tehtävät tehokkaasti ja ohjaat toimintaa tuloksekkaasti.

Lue lisää »

spot_Orange_Budget-Euro.png

Palkanlaskenta

Palkanlaskennalla ylläpidät työntekijöidesi henkilötietoja, lasket palkat ja hoidat palkkalaskelmien maksatuksen.

Lue lisää »

spot_Orange_Sending-invoice.png

Pankkiyhteys

 Pankkiyhteydellä lähetät ja noudat pankkiaineistot ilman muita erillisiä pankkiohjelmia sekä hoidat yrityksesi maksuliikenteen turvallisesti.

Lue lisää »