Visma Nova kulkee Rakennus Oy Isotalon kasvun mukana ja vapauttaa työaikaa

Rakennusalan erityspiirteet huomioiva toiminnanohjausjärjestelmä vapauttaa merkittävästi aikaa rutiinitöistä.

Etsitkö samanlaista ratkaisua? Kysy lisää!

Rakennus Oy Isotalo on pääkaupunkiseudulla toimiva toimisto- ja liiketilojen rakentaja. Yrityksellä on ollut käytössä Visma Nova -toiminnanohjausjärjestelmä vuodesta 2013 lähtien. Visma Nova tarjoaa kehittyvän ja räätälöitävissä olevan paketin, jota on vuosien mittaan mukautettu tarpeisiin sopivaksi kokonaisratkaisuksi.

Visman ratkaisut vapauttavat usean ihmisen työaikaa tuottavampaan tekemiseen

Rakennus Oy Isotalon tarve uudistaa järjestelmiään sai alkusysäyksen vuonna 2013, kun vanhat järjestelmät todettiin kankeiksi. Yrityksellä oli tarve uudistaa etenkin ostolaskujen käsittelyn prosessia. Aiemmin kolme ihmistä käsittelivät ostolaskuja: yksi kirjasi ne kustannusseurantajärjestelmään, kirjapitäjä kirjasi ne vielä erikseen ja kolmas vei ne vielä pankkijärjestelmään. Lisäksi rakennusurakoiden tilaajilta päin tuli kyselyitä sähköisestä laskutuksesta. Selkeää tehostamisen varaa siis löytyi ja asialle oli tehtävä jotain. 

"Meillä oli selkeä tarve uudistaa prosessiamme. Visman ohjelmistojen avulla olemme vapauttaneet usean ihmisen työaikaa tuottavampaan tekemiseen, sillä nykyisin entisen kolmen ihmisen sijaan vain yksi käyttää tähän aikaansa – ja hänkin vain murto-osan työviikostaan", toteaa toimitusjohtaja Ilkka Isotalo

Käyttöönotto sujui ilman turhia mutkia

Visma Novan käyttöönottoprojekti alkoi syksyllä 2013 ostolaskujen käsittelyn tehostamisen tarpeesta. Vuoden 2014 aikana muuttuivat rakennusalan raportointivelvollisuudet, jolloin tueksi otettiin käyttöön Visma Työmaarekisteri, jonka avulla voidaan hoitaa työmaakohtaisesti sekä verottajan että työsuojelulain rakennusalan velvollisuudet. Lisäksi Visma Novaan tehtiin integraatio Tocoman Kustannuslaskenta -ohjelmistoon. Asiakkaan tukena koko projektin ajan on ollut Visman sertifioitu partneri Aames Oy, johon Isotalo on ollut erittäin tyytyväinen.

"Projekti on onnistuakseen vaatinut sekä Vismalta että Aamekselta rakennusalan erityispiirteiden tuntemusta. Testaukset tehtiin joka vaiheessa huolella, eikä mitään vaiheita oiottu. Kaikki on sujunut erittäin hyvin ja tarpeemme on joka kohdassa otettu huomioon", toteaa Isotalo.

Tämän vuoden syksyllä Rakennus Oy Isotalo vaihtoi tilitoimistoaan. Vaihdosta helpotti se, että tilitoimistolla on myös käytössään Visma Nova ja asiakkainaan myös muita rakennusalan toimijoita.

Yhteistyö on avain onnistumiseen

Visman partneri Aames Oy on ollut asiakkaan kanssa mukana projektin jokaisessa vaiheessa. Isotalo kokee saaneensa kaiken kaikkiaan kokonaisvaltaista palvelua.

"Koemme, että saamme Vismalta isona Pohjoismaisena talona varmuutta ohjelmiston kehitykseen sekä teknistä apua ja tukea. Aames on auttanut meitä pitkin matkaa ja olemme saaneet heiltä koulutusta ja vinkkejä ohjelmiston käyttöön liittyen", iloitsee Isotalo.

"Aina kun meillä on ollut jotain kysyttävää, saamme heti apua Aamekselta. On helppoa toimia suoraan henkilökohtaisesti niiden henkilöiden kanssa, jotka ovat olleet mukana projektissa alusta asti", mainitsee Isotalo. 

Tutustu muihin asiakastarinoihin »

Rakennus_Isotalo.PNG

Visma-asiakas
Rakennus Oy Isotalo

Visma-ratkaisu
Visma Nova ja lisäarvoratkaisut Visma Document Center, Visma Työmaarekisteri

Haaste

  • Monimutkaiset erilliset järjestelmät, jotka veivät turhaa aikaa olennaisista työtehtävistä.

Ratkaisu

  • Visma Nova ja tuotelinjan lisäarvoratkaisut sekä monipuoliset integraatiorajapinnat tehostamaan työtä kokonaisuudessaan.

Hyödyt

  • Rakennusalan erityspiirteet huomioiva kokonaisjärjestelmä Visma Nova, joka on vapauttanut merkittävästi aikaa rutiinitöistä. Visma Novan ominaisuudet taipuvat moneen ja laajat integraatiorajapinnat mahdollistavat myös 3. osapuolten ohjelmistojen integroimisen toimivaksi kokonaisuudeksi.

Tutustu Visma Novaan