Movenium ja Fondion tarjoavat rakennusalan kokonaisratkaisun toiminnanohjaukseen ja työmaanhallintaan

Rakennusalan yrittäjä, tunnetko yrityksesi kustannukset? Sujuuko kustannuslaskenta ja litteratason seuranta sujuvasti? Hoituuko talouden rutiinit tehokkasti?

Movenium ja Fondion muodostavat rakennusalan kokonaisratkaisun, jonka avulla voit hoitaa sekä työmaan käytännön asiat, että tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Rakennusalan toiminnanohjausjärjestelmän avulla tunnistat yrityksesi keskeisimmät kannattavuuden mekanismit sekä hoidat työmaahallintaan liittyvät toimenpiteet helppokäyttöisillä työkaluilla.

 

integraatio yhdisteleminen 300x300.png

Työmaan kokonaisratkaisu sisältää mm. asiakkaiden, tarjousten, projektien ja resurssien hallinnan, kustannuslaskennan ja -seurannan, talouden toiminnallisuudet, työajan- ja kulunseurannan sekä viranomaisraportoinnin. 

työturvallisuus 300x300.png

Toiminnanohjauksen ja työmaanhallinnan kokonaisratkaisun avulla suunnittelet ja hallitset koko työmaapolkua projektin kustannuslaskennasta raportointiin sekä kohteen luovutukseen asti. Et tarvitse muita järjestelmiä!

Automaatio hoitaa 300x300.png

Kokonaisratkaisun avulla saat kaikki työmaan ja liiketoiminnan luvut, kuten kustannusten toteuman reaaliajassa ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Ratkaisu ohjaa ja opettaa tunnistamaan muutostarpeet projektilla ja liiketoiminnassa.

Miten rakennusalan toiminnanohjausjärjestelmä toimii?

Moveniumin ja Fondionin yhteispelillä hoidat koko urakan!

 

1. Ensimmäisen asiakaskontaktin yhteydessä tieto lisätään Fondioniin, joka toimii asiakkuuksien ja projektien hallinta­järjestelmänä.

2. Tieto asiakkuudesta ja projektista liikkuu automaattisesti Moveniumiin sekä asiakkaan käytössä olevaan taloushallinto­järjestelmään.

3. Projektin tarjouslaskenta ja hinnoittelu tapahtuu Fondionin avulla, jonka yhteydessä muodostuu myös tarjous- ja sopimusdokumentit sekä yrityksesi tarpeiden mukainen kustannus­seurannan budjetti.

4. Projektitiedot näkyvät automaattisesti Moveniumissa ja ovat näin nähtävillä myös työntekijöille. Työn kirjaaminen projektille ja sen litteroille hoituu kätevästi Moveniumin mobiilisovelluksessa.

5. Työajan kirjaamisen lisäksi Movenium mahdollistaa työmaapäiväkirjan ja kortti­rekisterin ylläpidon, työmaaperehdytykset, TR- ja MVR-mittaukset, kulun­valvonnan ja -seurannan – työmaakäyttö hoituu sujuvasti mobiili­laitteella. Säilytät Moveniumissa myös yrityksen käytössä olevat pöytäkirjat ja dokumentit sekä saat automaattiset AVI-raportit ja työntekijä­ilmoitukset verottajalle. 

6. Moveniumissa kirjatut tiedot siirtyvät Fondioniin ilman manuaalista työtä ja Fondion kerää dataa tarpeen mukaan esimerkiksi verottajan urakkailmoituksia varten.

7. Projektin edetessä sekä maksuerien että edelleen laskutettavien töiden ja materiaalien laskuttaminen tapahtuu kätevästi laskutusautomaation avulla. Tiedot siirtyvät myös kirjanpitoon reaaliajassa niin osto- kuin myyntilaskutuksen osalta.

8. Projektin päätyttyä kaikki data säilyy tallessa sopimuksineen, valokuvineen, säätietoineen sekä rivitietoineen esimerkiksi takuuajan puitteissa tapahtuvia tarpeita varten.

Toiminnanohjauksen ja työmaanhallinnan kokonaisratkaisu – tarkista listaus ominaisuuksista

 • Asiakkaiden tarjous- ja tilauskannan hallinta
 • Projektien hallinta ja pureutuminen työnjohtajittain
 • Kustannuslaskenta
 • JCAD-määrälaskenta integraation avulla
 • Työkustannukset ja tarvikehinnastot
 • Tarjous- ja sopimusdokumenttien muodostuminen
 • Reaaliaikainen, litteratason kustannusseuranta
 • Varastonhallinta
 • Osto- ja myyntilaskutus (sis. integraatiot kirjanpitoon) - valitse yrityksellesi paras tilitoimisto
 • Laskutusautomaatio edelleenlaskutukseen
 • Työaikakirjaukset, sisältäen palkkamateriaalin
 • Työmaaperehdytys
 • TR-mittaus ja MVR-mittauspöytäkirjat
 • Kuluvalvonta (sis. valttikortinlukijat)
 • AVI-raportit
 • Tilaajavastuuraportit
 • Työntekijä- ja urakkailmoitukset verottajalle
 • Työmaapäiväkirja
 • Korttirekisteri, sis. integraation Vastuu Group Taitorekisteriin
 • Resurssisuunnittelu

Kustannusseuranta.png

Toiminnanohjaus­järjestelmä rakennusala – usein kysytyt kysymykset