opas urakka- ja henkilöraportointien tekemiseen

Lataa opas urakka- ja henkilö­raportointien tekemiseen

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus – Kuka on tiedonantovelvollinen ja mitä tietoja on ilmoitettava, sekä miten ilmoittaminen tapahtuu käytännössä?

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus koskee rakennusalan työntekijöitä, rakennusurakoita sekä rakennuspalveluiden tilaajia. Velvollisuus jaetaan kahteen eri ilmoitustyyppiin: henkilö- ja urakkailmoitus. Lue oppaasta, kuka on tiedonantovelvollinen ja mitä tietoja on ilmoitettava sekä miten ilmoittaminen tapahtuu käytännössä.