Andra tjänster

Bygg upp en komplett lösning

Expert i säkerhet

Vi erbjuder färdiga tjänstelösningar i allt från konsult- och experttjänster till administrationstjänster. Kontakta oss för mer information.

Projekthantering

Vi genomför leveransen av säkerhetssystemen i samarbete med kunden. De tekniska systemen kopplas samman till en fungerande helhet. När gemensamt uppgjorda metoder och tidtabeller följs, känner kunden alltid till projektets situation och hur långt framskridet projektet är. Våra experter går igenom planerna med kunden, planerarna och vid behov arkitekten.

Administrations- och utbildningstjänster

Megaflex administrationstjänst erbjuder ditt företag professionellt kunnande, och är ett effektivt sätt att lägga ut företagets stödfunktioner. Vi tar hand om passerkontrolls- och arbetstidssystemet för dig. Vi erbjuder administrationstjänster på distans, vilket är ekonomiskt lönsamt. Vi erbjuder även landsomfattande program- och installationsutbildning, skräddarsydd enligt kundens behov.

Installations- och underhållstjänster

Våra välutbildade proffs installerar och underhåller ditt säkerhetssystem. Vi vill erbjuda snabb service och kostnadseffektivitet och därför erbjuder vi underhållstjänster på distans. Våra samarbetspartners ger vid behov landsomfattande hjälp, så att svarstiderna motsvarar avtalet.

Teknologipartner

Vi erbjuder en möjlighet till bredare tekniskt partnerskap. Vi producerar digitala produkter och -tjänster inom många olika områden och har också experter från flera olika fält.

Konsult- och rådgivningstjänster

Megaflex hjälper till med kartläggning av nuläget och planerar fungerande, säkra och snygga miljöer för passerkontroll enligt kundens behov. För att uppnå bästa möjliga resultat konsulterar vi slutanvändare, planerare och arkitekter. Vi erbjuder även AutoCAD- och 3D Pro-tjänster.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

megaflex contact