Visma AS ("Visma"), yritysohjelmien ja -palveluiden johtava tarjoaja kirjanpidon ja hallinnon alalla Pohjoismaissa, ilmoittaa tekevänsä ostotarjouksen kaikista Mamut ASA:n ("Mamut”) osakkeista hintaan 11,50 Norjan kruunua (NOK) osaketta kohti. Tarjoushinta on 69 % korkeampi kuin osakkeiden keskiviikon kaupankäynnin päätöskurssi, 66 % korkeampi kuin yhden kuukauden osakkeiden määrällä painotettu keskihinta ja 49 % korkeampi kuin kolmen kuukauden keskihinta osaketta kohti.

Mamutin tietyt johtokunnan jäsenet ja avainhenkilöt sekä pääosakkeenomistajat, joilla on yhteensä 32 251 364 osaketta eli 50 % koko yrityksen osakekannasta, ovat 7.6.2011 antaneet peruuttamattoman esihyväksyntänsä tarjoukselle. Tätä esihyväksyntää lukuun ottamatta Visma ei omista Mamutin osakkeita tai oikeuksia niihin.

Tarjouksen yksityiskohtaiset tiedot ja sen kaikki ehdot sisältyvät tarjousdokumenttiin, joka lähetetään Mamutin osakkeenomistajille, kun se on tarkistettu ja hyväksytty Oslon pörssissä Norjan vastaavien lakien mukaisesti.

Tarjouksen loppuehdot ovat seuraavat:

  • Tarjous hyväksytään siinä laajuudessa, että Visma omistaa kaupan jälkeen yli 90 % kaikista Mamutin osakkeista ja äänistä täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen
  • Tarvittavien lupien ja suostumusten saanti, mukaan lukien kilpailuviranomaisten myöntämät luvat ja kaikki tällaisille luville ja suostumuksille asetetut ehdot, mukaan lukien rajoituksetta kaikki Visman tai Mamutin omaisuuden myyntiin liittyvät rajoitteet, ovat Visman kannalta hyväksyttäviä siten, etteivät ne ole olennaisesti epäedullisia kaupan toteuttamisen kannalta
  • Olosuhteissa ei ole tapahtunut muutosta, jonka voidaan odottaa vaikuttavan haitallisesti Mamutin myyntiin, tulokseen, maksukykyyn, pääomaan tai omaisuuteen

Tarjousdokumentti laaditaan niin pian kuin mahdollista ja lähetetään Oslon pörssiin tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi. Tämä ilmoitus itsessään ei ole tarjous, vaan tarjous tehdään vain tarjousdokumentin perusteella ja se voidaan hyväksyä vain tällaisen dokumentin ehtojen perusteella.

ABG Sundal Collier Norge ASA toimii Visman taloudellisena neuvonantajana ja Schjødt laillisena neuvonantajana tarjoukseen liittyen.

Lisätietoja antaa: Øystein Moan, Visman toimitusjohtaja, +47 920 80 000

 

Visma AS:

Visma on Pohjoismaiden johtaja yritysohjelmistojen ja -palveluiden tarjoaja kirjanpidon ja hallinnon eri osa-alueilla. Konsernin pääyritykset ovate Visma Software (ohjelmistoja asiakkuudenhallintaan ja toiminnanohjaukseen), Visma BPO (taloushallinnon ulkoistamispalveluita), Visma Commerce Solutions (hallinnolliset palvelut), Visma Retail (vähittäiskauppa) ja Visma Projects & Consulting (projektit & konsultointi). Yhtenä harvoista yrityksistä, joka yhdistää ohjelmistot ja liiketoimintaprosessien ulkoistamisen, Visma on ollut pohjoismainen ja eurooppalainen uranuurtaja, jonka tuotteet ja palvelut ovat jatkuvasti kasvattaneet suosiotaan konsernin yli 240 000 asiakkaan keskuudessa.

Visma on tunnettu johtavien ohjelmistoratkaisujen ja korkealaatuisten palveluiden tuottajana, jolla on vakaa taloudellinen asema ja voimakas kasvusuuntaus. Tarkoituksena on tehostaa asiakkaiden toimintaa ja kilpailukykyä tarjoamalla heille valinnan vapaus ohjelmistoratkaisujen ja ulkoistamispalveluiden välillä.

 

Mamut ASA:

Vuonna 1994 perustettu Mamut on Euroopan johtava tarjoaja integroitujen ohjelmistokokonaisratkaisujen ja Internet-palveluiden alalla pk-yrityksille. Mamutin ratkaisut ovat käyttäjäystävällisiä ja antavat rahalle parhaan mahdollisen vastineen yhdistämällä CRM:n, myynnin, logistiikan, kirjanpidon, verkkokaupan, toimialueet, sähköpostin, Web hostingin ja turvallisuuden. Yli 400 000 asiakasta ympäri Eurooppaa hyödyntää Mamutin ohjelmistoja päivittäisessä työssään.