Espoo, 13.6.2011

SEPA-yhteismaksualueella on hienot tavoitteet, mutta sen toteuttaminen arkipäivässä on koettu yrityksissä hankalaksi. SEPA-siirtymä käy kuitenkin leikiten, kun yrityksellä on siinä oikeat välineet ja oikea kumppani.

Visma toteutti SEPA-siirtymän helpottamiseksi SEPA-pelin, jonka avulla yritys voi siirtyä kirjain kerrallaan kohti uutta maksuliikennettä.

Visman SEPA-peliä voi pelata netissä tai SEPA-pelilauta voi tulostaa ja seurata sen avulla SEPA-valmistautumisen etenemistä. Lopuksi yritys saa SEPA-valmius diplomin.

SEPAn ei tarvitse olla vaikea tai tylsä juttu

- Me Vismalla haluamme auttaa yrityksiä ymmärtämään SEPA-siirtymään sisältyvät tehtävät. Halusimme tehdä sen hauskasti ja kannustavasti, sanoo Juha Mäntylä.

SEPAn (Single Euro Payment Area) tavoite on mahdollistaa samat maksujen välityksen  ehdot  koko  SEPA-yhteismaksualueella  sekä  toteuttaa maksamiseen yhtenäiset säännöt  ja standardit. SEPAn aiheuttamat muutokset pankkiliikenteessä koskevat kaikkia suomalaisia yrityksiä, jotka maksavat laskuja tai palkkoja.

SEPAn siirtymäaika lähenee loppuaan ja yrityksissä on huono tilanne

Uusi SEPA-maksustandardi,  ISO20022, tuli  pakolliseksi 1.1.2011, mutta  pankit  jatkavat  vielä vanhojen  standardien  käyttöä 31.10.2011  asti.  Jatkoajasta huolimatta suurella osaa yrityksistä SEPA-siirtymä on tekemättä.

Huomioitava on, että jatkoaika ei koske maksukanavien muutosta, vaan jokaisella pankilla on oma WS/PKI -liikennöintikanavan käyttöönottoaikataulunsa.

- Ennustamme syksylle SEPA-ruuhkaa. Yrityksen onkin erittäin tärkeää selvittää oma SEPA-valmiutensa ja oman SEPA-siirtymän tehtävät nyt heti. Asiantuntevan kumppanin kanssa SEPA ei ole peikko. Jo tuhannet yritykset ovat jättäneet SEPA-huolensa meidän hartioillemme, sanoo Mäntylä.

Finanssialan Keskusliiton ja Elinkeinoelämän keskusliiton yhdessä toteuttaman kyselyn tuloksista selviää, että yritysten SEPA-valmiustilanne on erittäin haastava. Vasta 43 prosenttia yrityksistä lähettää tällä hetkellä SEPA-maksuja. Vastaajista 51 prosenttia ilmoitti etteivät ole vielä SEPA-valmiudessa. Suurilla yrityksillä SEPA-maksut ovat paremmin kunnossa ja eroja löytyy myös toimialojen kesken. (Lähde:http://www.fkl.fi/teemasivut/sepa/tutkimustietoa/Sivut/default.aspx)

SEPA-aikaan helposti Visma Monipankilla

Visma Monipankki on monipuolinen ja selkeä pankkiyhteysohjelmisto pk-yrityksille. Ohjelmiston automatisoidut  toiminnot kuten  tiedonsiirtopaketit  ja massatulostukset sekä ajastetut toiminnot kuten aineistojen nouto, helpottavat maksuliikenteen  hoitoa  huomattavasti. Visma Monipankki on elementissään erityisesti, kun päivittäisessä maksuliikenteessä käsitellään useampaa kuin yhtä pankkia, hallinnoidaan useamman kuin yhden yrityksen/yhteisön maksuliikennettä  tai maksuliikennettä hoitaa useampi kuin yksi käyttäjä.


Lisätietoja antaa: 
Toimitusjohtaja Juha Mäntylä, Visma Software Oy, puhelin 040 040 6767 tai sähköposti,juha.mantyla@visma.com