Tutkimus: noin 80% yrityksistä käsittelee matkalaskut manuaalisesti

02.05.2013

Verottajan julkaiseman tiedon mukaan vuonna 2011 suomalaiset yritykset käsittelivät ja maksoivat yli 900 000 matkalaskua. Vain viidenneksellä yrityksistä on käytössään tähän tarkoitettu järjestelmä, eli 80% yrityksistä hallinoi matkalaskuprosessinsa manuaalisesti.*

Visma vastaa kasvavaan kysyntään ja on lanseerannut kevään aikana ratkaisun matkalaskujen kustannustehokkaaseen ja automatisoituun hallintaan. Visma.net -palvelukokonaisuuteen kuuluvan Visma.net Expensen avulla yritykset voivat vaivattomasti automatisoida ja virtaviivaistaa matkalaskujen käsittelyprosessin.

Pienin askelin pilveen
Liikenne- ja viestintäministeriön tekemästä selvityksestä ilmenee, että yleisesti ottaen pilvipalveluiden markkinat ovat nousussa ja kasvuvauhdin on arvioitu olevan lähivuosina keskimäärin 40% luokkaa vuositasolla mitattuna.**

Pilviratkaisuja ovat aiemmin käyttäneet etulinjassa pienet yritykset. Suuremmissa yrityksissä pilvipalveluihin siirrytään vaiheittan, sillä niissä halutaan viedä pilveen ensin vähemmän business kriittiset toiminnot ja vasta kokemuksen karttuessa koko toiminnanohjaus. Tämän lisäksi on tosiasia, että suomalaisilla markkinoilla ei ole aiemmin ollut tarjolla suurimpiin yrityksiin soveltuvaa toiminnanohjausratkaisua pilvipalveluna. Viime syksynä Visma julkaistu Visma.net –palvelukokonaisuus on ensimmäinen täysverinen pilvipalvelu toiminnanohjaukseen.

«Yritykset haluavat päästä eroon ylimääräisistä palvelininvestoinneista ja ohjelmistopäivityksistä. Tämän vuoksi yhä useampi yritys siirtää järjestelmiään vaiheittain pilveen. Visma.net Expense on helppo askel kohti tavoitetta hallita liiketoimintaprosesseja kokonaisvaltaisesti pilvessä», summaa Sari Kantokoski, Visma.net Expense tuotepäällikkö.

Visma.net Expense – minuutti ja matkalasku on kierrossa!
Manuaalisessa prosessissa yhden matkalaskun käsittely vie noin 15 minuuttia ja prosessi kuormittaa erityisesti pääkäyttäjää. Järjestelmän avulla yritysten on mahdollista nostaa automaatioastetta eli matkalaskun syöttäjä mm. tiliöi laskut huomaamattaan kirjatessaan ne järjestelmään. Aikasäästö on niin merkittävä, että järjestelmä maksaa itsensä takaisin 250 käsitellyn matkalaskun aikana.
Käyttöönottoon pääkäyttäjällä menee vähimmillään muutamia tunteja, jonka jälkeen ratkaisu on heti käyttövalmis. Koska Visma.net Expense on itsessään selkeä ja helppokäyttöinen järjestelmä, käytön aloittamiseen ei tarvita erilliskoulutusta, toteaa Kantokoski.

*Lähde: Kauppakamari ja Taloustukimus: Sähköisen liiketoiminnan tarveselvitys 2012

**Lähde http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2497123&name=DLFE-19417.pdf&title=Julkaisuja 14-2013


 
Lisätietoja:
Sari Kantokoski, Visma Software Oy, puh. 043 820 1050