6.4.2011

Visma Services Teemuaho Oy on tehnyt yhteistyösopimuksen Tilihuone -konsernin kanssa. Tilihuone – konsernilla on toimipisteet Lappeenrannassa, Imatralla, Lahdessa, Joutsenossa ja Parikkalassa. Konsernin tilitoimistoissa työskentelee yhteensä 45 taloushallinnon osaajaa palvelemassa 900 asiakasta. Tilihuoneen liikevaihto on noin 2,7 milj. euroa. Tilihuone -konsernin tilitoimistoliiketoiminta siirtyi Visma Services Teemuaho Oy:lle 1.4.2011.

Myyjä, KHT Petteri Valkonen perustelee liittoutumisratkaisuaan – Yhdistymisen myötä voimme tarjota asiakkaillemme entistä laajempia ulkoistamiskokonaisuuksia ja monipuolisempia taloushallinnon ratkaisuja. Jatkossa pääsemme tarjoamaan tilitoimisto- ja palkkahallinnon palveluja aikaisempaa suuremmille yrityksille. Liittoutumispäätökseen vaikutti Tilihuoneen ja Visma Services Teemuahon samanlaisen yrittäjähenkinen arvopohja. Lisäksi molemmat yhtiöt ovat kehityksen eturintamassa talous- ja palkkahallinnon ulkoistuksissa sekä sähköisessä taloushallinnossa. Ne merkitsevät suuria tehostamismahdollisuuksia sekä pienille että suurille asiakasyrityksille, perustelee Valkonen ratkaisuaan.

Ostajan, Visma Services Teemuaho Oy:n toimitusjohtaja Kristiina Timperi näkee Tilihuoneen hankinnan erittäin myönteisenä. - Tilihuone on osaava ja merkittävä tilitoimistoketju Etelä-Karjalassa ja Lahdessa – myös meille vahvoilla alueilla. Osaamisemme yhdistämisen myötä resurssimme ja osaamisemme kasvavat merkittävästi. Keskisuurten yritysten talous- ja palkkahallinnon ulkoistukset ovat selvässä kasvussa. Vastaavasti pienyrityksillemme suunnatuilla sähköisillä järjestelmillä kykenemme vastaamaan pienyritysten taloushallinnon tehostamistarpeisiin. Olen erittäin tyytyväinen Tilihuoneen yhdistymiseen kanssamme. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin entistä vahvempina, kommentoi Timperi toteutunutta sopimusta.

- Vismalla on Lappeenrannassa vahvaa osaamista, joten liittoutumalla Etelä-Karjalassa pystymme tarjoamaan entistä suuremmille yrityksille mm. palkanlaskennan ulkoistamispalveluja. Lappeenrannassa Vismalla on kaupan jälkeen kolme toimipistettä: Visma Services Teemuaho, Visma Severa sekä Tilihuoneen toimipiste. Näiden yhdistämisestä saman katon alle on ollut jo puhetta. Visma työllistää Etelä-Karjalassa 120 osaajaa ja tavoittelemme kasvua jatkossakin, kertoo Timperi tulevaisuuden näkymistä.

- Suomessa Visma Servicellä on lähes 500 taloushallinnon osaajaa. Heistä noin 80 on suorittanut vaativan KLT-tutkinnon. Kokemuksen lisäksi tarvitsemme myös osaamiselle jatkuvuutta. Visma Servicen tavoitteena on erityisesti kasvaa alueilla, joissa yliopistot ja ammattikorkeakoulut valmistavat meille osaajia. Lisäksi yrityksenä olemme panostaneet niin oppisopimuskoulutukseen kuin tarjonneet nuorille opiskelijoille harjoittelupaikkoja. Olemme kiinnostuneita hankkimaan lisää Visma- konsernin strategiaan sopivia tilitoimistoja Suomesta, jatkaa Timperi alueen työllistämisnäkymistä.

Yhteistyösopimuksen myötä Visma Services Teemuaholla ja Tilihuoneella on Etelä-Karjalassa reilut 90 ja Lahdessa 20 laskennan ja atk:n osaajaa. Visma Services liiketoiminnalla, johon Teemuaho kuuluu, on toimipisteitä 24 paikkakunnalla Suomessa. Yritys tuottaa ajantasaista ja asiakkaiden päätöksentekoa tukevaa raportointia 8 000 asiakkaalleen sekä yrityksen kehittämät Visma Navita- ohjelmistot tukevat asiakasyritysten päätöksentekoa.

Visma Services kuuluu pohjoismaiseen Visma- konserniin, joka tuottaa talous- ja palkkahallinnon palveluja sekä taloushallinnon ja toiminnanohjauksen ohjelmistoja yli 240 000 asiakkaalle.

Lisätietoja:

KHT Petteri Valkonen, puh. 0500 251 929 tai sähköposti: petteri.valkonen@tilihuone.fi  

Toimitusjohtaja Kristiina Timperi, puh. 040 540 5249 tai sähköposti:kristiina.timperi@visma.com

 

http://www.tilihuone.fi/