Selvitimme kuluhallinnan nykytilan ja sen, miten sitä pitäisi kehittää niin, että taloushallinto sujuvoituisi. Löysimme neljä teemaa, jotka ohjaavat alaa sekä hyvässä että pahassa.

Kuluhallinta on osa taloushallinnon perusprosesseja. Se syö organisaatioilta huomattavasti aikaa joka kuukausi, mutta sen kehitys laahaa ajasta jäljessä. Raportista kuultaa läpi, että jos taloushallinnossa keskityttäisiin edes hetkeksi perusprosessien kehitykseen, arjesta vapautuisi aikaa paremmin myös muulle kehitystyölle.

Kyselyssä nousi esiin mm. seuraavat asiat:

  • Taloushallinnon perusprosesseissa on vielä roimasti petrattavaa: automaatiota kaivataan lisää, mutta kiire torppaa kehityksen.
  • Järjestelmät voisivat sujuvoittaa kululaskuprosessia huomattavasti, lisätä automaatiota ja näin vapauttaa taloushallinnon aikaa. Järjestelmien täyttä potentiaalia ei kuitenkaan osata hyödyntää.
  • Kuluhallintajärjestelmissä asuu runsaasti dataa, jota ei vielä osata hyödyntää päätöksenteossa.
  • Kuluhallintaan ja taloushallintoon janotaan ympäristövastuullisuutta ja järjestelmiin näitä tukevia ominaisuuksia.

Lataa materiaali