Lakiapua yksityishenkilöille

Joskus jokainen tarvitsee lainopillista apua elämän suuriin päätöksiin. Oli kyse sitten vaikkapa asuntokaupoista tai perintöasioista, kokeneelta lakiasiantuntijatiimiltämme saat kaikki tarvitsemasi palvelut.

Asunto- ja kiinteistökauppa-asiat

Asunto- ja kiinteistökauppa ovat monelle elämän suurimpia taloudellisia toimia. Toisinaan kauppa kuitenkin päättyy jonkinlaiseen riitaisuuteen. Kaupan jälkeen kohteessa saatetaan esimerkiksi havaita virhe, josta kaupantekohetkellä ei ole oltu tietoisia.

Virheen havaitsemisen jälkeen kannattaa nopeasti kääntyä lakimiehen puoleen, koska passiivisuus tai virheellinen toiminta voi johtaa oikeudenmenetyksiin. Asunto- ja kiinteistökauppariidoissa sovinto on usein nopein ja kustannustehokkain ratkaisukeino. Jos ratkaisua ei vapaaehtoisesti synny, voidaan asia viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi.

 

Asuntokauppa lakimies

 

Perheoikeus ja perintä lakimies

Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat

Elämäntilanteen muutokset saattavat johtaa erilaisiin oikeudellista osaamista vaativiin tilanteisiin. Näihin elämäntilanteen ja perhe-elämän muutoksiin olisi mahdollisuuksien mukaan hyvä varautua jo etukäteen.

Ennakoivaa suunnittelua voidaan tehdä muun muassa avioehtosopimuksella ja erilaisilla testamenteilla sekä muilla varallisuusjärjestelyillä. Etukäteissuunnittelulla voidaan myös vaikuttaa omaisuuden siirtojen verokohteluun.

Avioeroihin, lasten huoltajuuteen ja perinnönjakoon liittyvät tilanteet saattavat myös riitautua. Riitatilanteissa kannattaa kääntyä nopeasti lakimiehen puoleen.

Vahingonkorvaus- ja rikosasiat

Yksityishenkilö voi kohdata vahinkoja moninaisissa tilanteissa, jotka voivat koskea muun muassa urakkasopimuksia, kuluttajakauppaa, liikenneonnettomuuksia tai rikosasioita. Vahingonkorvausasiat ovat monesti haastavia ja asiantuntijan apu on usein tarpeellista vahingon ja syy-yhteyden selvittämiseksi sekä korvausmäärän arvioimiseksi.

Vahingonkorvausvaatimusten esittäminen on usein sidottu määräaikoihin, joiden laiminlyömisestä voi aiheutua oikeudenmenetyksiä. Asiantuntijan avulla pystyt selvittämään vahingonkorvausoikeuteen liittyvät vastuukysymykset ja asiasi hoitamisessa pystytään huomioimaan uusin oikeuskäytäntö.

 

Vahingonkorvaus - oikeusapua

 

Riita-asiat lakimies

Riita-asiat ja oikeudenkäynnit

Yksityishenkilön riita-asiat koskevat yleensä asunto- ja kiinteistökauppaa, maksuvelvollisuutta, kuluttajakauppaa, työsuhdetta, urakkasopimuksia tai erityyppisiä vahinkoja. Lisäksi tyypillisiä ovat perhe- ja perintöoikeuteen sekä omaisuuden jakoon liittyvät kiistat.

Erimielisyyden esiintymisen jälkeen kannattaa nopeasti kääntyä lakimiehen puoleen. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, on asian käsittely mahdollista siirtää tuomioistuimen ratkaistavaksi. Asian käsittelyssä tarvitaan osaamista sekä asian sisällöstä että prosesseista, jolloin asiantuntijan käyttäminen asiakkaan näkemykset huomioiden turvaa parhaan lopputuloksen neuvotteluissa ja oikeudenkäynneissä.

Lakiasiantuntijamme

Voit ottaa yhteyttä lakimiehiimme myös soittamalla suoraan Lakilinjaamme numeroon 029 080 6510.

Haluatko kuulla lisää lakipalveluistamme?

Ota rohkeasti yhteyttä, asiantuntijamme kertovat mielellään sinulle lisää! Palvelumme on lakiasioissa kattava, jolloin saat kaikki tarvitsemasi juridiset palvelut saman katon alta. Yhteydenotto on sinulle täysin maksuton.

 

Yhteydenotto perintä

Suostumus on pakollinen lomakkeen lähettämiseksi