Vima järjetelmien kättöönotto

Visma Softwaren koulutuspalvelut

Suurin syy järjestelmien käyttöönoton epäonnistumiseen on koulutuksen puute. Osaamista pitäisi myös pitää yllä, sillä vaikka ohjelmistoja kehitetään, uudet ominaisuudet eivät jalkaudu käyttöön ilman koulutusta.

Koulutusta klikkauksen päässä

Monimuotoiset, modernit koulutuskanavat mahdollistavat joustavan opiskelun ja tuovat koulutukset käyttäjän työpöydälle. Videot, webinaarit, niiden tallenteet, osaamistestit sekä kirjallinen materiaali ovat saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Visma Softwaren koulutuspalvelut auttavat tehostamaan järjestelmän käyttöä monimuotoisesti. Autamme alkuun ohjelmiston käytössä ja huolehdimme, että käyttö on jatkuvasti tehokasta. Teemme säännöllisesti koulutustarvekyselyjä asiakkaillemme ja toteutamme ne tarvittaessa myös organisaatiokohtaisesti.