#kasvu360: Jakso 5 Johtaminen

Jakson vieraana Leena Niemistö

Jakso 5: Kasvun johtaminen / Leena Niemistö

#kasvu360 -podcastin viidennen jakson vieraana on hallitusammattilainen ja sijoittaja Leena Niemistö, joka keskustelee Visman Jukka Holmin kanssa johtamisesta kasvun näkökulmasta. 

Leena on koulutukseltaan lääkäri, ja hän on työuransa alussa tehnyt kliinikon ja tutkijan uraa. Tämän jälkeen hän siirtyi lääkärikeskusyrittäjäksi. Vuodesta 2013 alkaen Leena on toiminut bisnesenkelinä ja kasvuyrityssijoittajana.

Millainen johtaminen tukee kasvua, ja mitä johdolta ja hallitukselta vaaditaan, jotta kasvu onnistuu?

Kuuntele jakso Lue artikkeli haastattelusta

 

#kasvu360: Jakso 5. Kasvun johtaminen. Vieraana Leena Niemistö.

Millainen johtaminen tukee kasvua?

#kasvu360 -podcastin uusimman jakson vieraana on hallitusammattilainen ja sijoittaja Leena Niemistö, joka keskustelee Visma Enterprisen toimitusjohtajan Jukka Holmin kanssa johtamisesta kasvun näkökulmasta. Millainen johtaminen tukee kasvua, ja mitä johdolta ja hallitukselta vaaditaan, jotta kasvu onnistuu? 

Leena on koulutukseltaan lääkäri, ja hän on työuransa alussa tehnyt kliinikon ja tutkijan uraa. Tämän jälkeen hän siirtyi lääkärikeskusyrittäjäksi. Vuodesta 2013 alkaen Leena on toiminut bisnesenkelinä ja kasvuyrityssijoittajana. 

Johtajan rohkeus on edellytys kasvulle

Tärkeintä kasvun johtamisessa on Leenan mielestä se, että yrityksellä on sekä halua että rohkeutta kasvaa. Näiden lisäksi Leena peräänkuuluttaa rohkeutta nykytilan kyseenalaistamiseen ja oman toiminnan haastamiseen.

“Jos yritys haluaa kasvaa, mutta toimitusjohtaja on liian varovainen ja pelkää kasvua, hän ei ole oikeassa roolissa. Kasvu on yhteispeliä, jossa hallitus potkii kasvua eteenpäin tai laittaa kasvuun hieman suitsia ja tuo siihen fokusta.”

Leenan mukaan strategiatyö tulee olla hallitustyön prioriteettilistalla ylimpänä. Strategiset valinnat ovat yhä tärkeämpiä kaiken kokoisissa yrityksissä, sillä niissä on pohja sekä menestykselle että epäonnistumiselle. Hallituksen tulee päättää strategiasta, mutta myös aktiivisesti seurata sen toteutumista.

Leena korostaa, että strategiatyöhön tulee suhtautua monipuolisesti ja iso kuva tulee pilkkoa pienempiin osiin. Tärkeää on, että kaikissa strategiatyön vaiheissa huomioidaan sekä henkilöstö, että asiakas. Prosessia tulee myös mitata, ja tässä oikeiden mittareiden valinta on keskeistä.

Uransa varrella Leena on päässyt seuraamaan läheltä kasvun ja henkilöstön suhdetta. Henkilöstön ja kasvun kannalta tärkeintä on, että työntekijät ovat näille sopivissa tehtävissä. Tehtävän pitää olla sellainen, että työntekijät pystyvät loistamaan. Toiseksi, johtamisen täytyy olla mahdollisimman mahdollistavaa. Henkilöstölle tulee tarjota työkalut itsensä johtamiseen ja omassa tehtävässä menestymiseen. 

Vastuullisuus on vahvasti johdon agendalla 

Vastuullisuudesta puhutaan tänä päivänä enemmän kuin koskaan, ja tämä näkyy myös johtoryhmien agendalla. Vastuullisuus on huomioitu esimerkiksi suomalaisten suuryhtiöiden visioissa ja missioissa, joissa esimerkiksi ympäristötekijöitä korostetaan. Yhä useammat startup-yritykset rakentavat koko liiketoimintamallinsa vastuullisuuteen perustuen. Kulutusvalinnoissa vastuullisuuden merkitys on myös kasvussa.

“Lopulta kysymys on kuitenkin aina siitä, kuinka paljon asiakas on valmis maksamaan lisää vastuullisuudesta. Se, kuinka paljon tämä realisoituu valintoihin, tulee varmasti kasvamaan.”

Vastuullisuuteen liittyy myös arvo- ja merkityksellä johtaminen, joihin satsataan erityisesti isommissa työyhteisöissä. Usein arvotyöskentelyyn osallistetaan iso joukko henkilöstöä, joiden kanssa mietitään yhdessä tälle joukolle tärkeitä arvoja. Leena näkee tämän tavan tehokkaana, sillä uskoo sen sitouttavan henkilöstöä arvoihin. Monissa pienissä startupeissa arvojohtamista ja merkityksellisyyden korostamista pidetään jopa itsestäänselvyytenä

“Merkityksellisyydestä on tullut yhä tärkeämpi asia. Erityisesti nuorempi ikäpolvi äänestää jaloillaan siihen suuntaan, missä arvot kohtaavat, ja he löytävät merkityksellisyyttä.”

Menestystarinoita ei saada ilman rohkeutta innovoida

Kansainväliset menestystarinat ovat suomalaisyritysten keskuudessa olleet toistaiseksi harvinaisuuksia. Leena näkee, että näitä voisi syntyä “wau”-efektejä aikaan saavista innovatiivisista yrityksistä, jotka haluavat murtaa olemassa olevia toimintatapoja. Ensin tarvitaan kuitenkin johtajilta rohkeutta muuttua innovatiivisiksi johtajiksi. 

“Innovatiivisuuden ohella johtajan tulee myös voimaannuttaa tiimiä oikealla tavalla; hänen tulee antaa paljon vapauksia ja vastuuta. Johtajalla täytyy olla luottamusta alaisiinsa, mutta tarvitaan myös hyvää mittarointia ja raportointia. Ja sitten jos asiat eivät toimi suunnitellulla tavalla, siihen täytyy myös puuttua.”

Työn ja johtamisen murroksessa tiedolla johtaminen yleistyy, kun tekoäly tuottaa tietoa ja automatisoi rutiiniprosesseja. Vaikka monet nykyiset työnkuvat muuttuvat, on johtaminen edelleen ihmisten johtamista, ja tämä korostuu johtamisessa tulevaisuudessa.

Miten varmistaa fokuksen säilyminen kasvussa? 

Kovan kasvun keskellä fokuksen säilyttäminen voi olla hankalaa. Lääkkeenä tähän Leena näkee onnistuneen strategiatyön; täytyy tietää, mikä on tavoite ja miten sinne päästään.

“Tänä päivänä korostuu se, että täytyy tehdä kokeiluja ja mitata niitä, ja jos kokeiluissa ei onnistuta, ne pitää tappaa riittävän ajoissa ja lähteä tekemään jotain muuta. Strategiatyö vaatii siis lyhyempiä syklejä. Ja tietysti mittarointi on kaiken a ja o kaikenkokoisissa yhtiöissä.”

Leenan kirjasuositus:

Rita McGrath: Seeing Around Corners, joka käsittelee ennakointia ja oikea-aikaisuutta: startupeissa ollaan usein liian aikaisin liikkeellä, tehdään paljon investointeja, joiden seurauksena yritys joutuu konkurssiin. Myöhemmin tulleesta yrityksestä saattaa muodostua menestystarina. Useammin ongelma on kuitenkin se, että lähdetään liian myöhään liikkeelle, jolloin muut saavat liikaa etumatkaa. Voisikin ajatella, että monessa tapauksessa voi olla parempi olla fast follower kuin first mover, mutta tällöin täytyy olla taloudellisia resursseja nopeaan kiihdyttämiseen.