#kasvu360: Jakso 19 – Kannattava liiketoiminta vaatii sisäistä laskentaa

Jakson vieraana Timo Toivanen

Jakso 19: Timo Toivanen

Visma Fivaldin #kasvu360-podcastissa on tällä kertaa vieraana yrittäjä, valmentaja ja taloushallinnon asiantuntija Timo Toivanen. TT Valmennus Oy:n toimitusjohtajana toimiva Toivanen kannustaa yrityksiä päivittämään taloushallintonsa nykyaikaan ja painottaa, että jokaisen yrittäjän on hyvä olla tietoinen sisäisen laskennan perusteista. Jaksossa podcastin host, Visma Softwaren toimitusjohtaja Tommi Laitinen kysyy, voisiko taloushallintoon perehtyminen auttaa myös liiketoiminnan kasvattamisessa.

Kuuntele jakso Spotifysta Lue artikkeli haastattelusta

Taloushallinnon valmentaja Timo Toivanen: “Moni aloittava yrittäjä kuvittelee, että koko taloushallinto on hoidettu, kun se annetaan ulkoiselle kumppanille – ja asiahan ei ole näin”

Kriisit ja odottamattomat tilanteet ovat näkyneet yritysten arjessa viimeisen parin vuoden aikana. Timo Toivanen sanoo, että ajat ovat olleet monelle yrittäjälle hyvin poikkeukselliset. 

“Kun ajattelee päätöksenteon näkökulmasta, niin kyllä viesti tuolta kentältä on ollut se, että syklit ovat lyhentyneet, kun maailma on ollut niin huonosti ennustettava.” 

Toivanen on myös huomannut, että johtaminen on kriisien myötä ottanut kehitysaskeleita eteenpäin. Hän kertoo jo vuosia puhuneensa tulevaisuuden mallintamisen ja skenaarioiden tekemisen tärkeydestä, jotka näyttävät nyt epävarmojen aikojen myötä tulleen viimein osaksi monien yritysten johtamista. 

“Positiivinen juttu on se, että talousnäkökulmia on ymmärretty huomioida enemmän ja paremmin. Mutta kun olen osaamisen kehittäjä, niin näen että sitä osaamista saisi kehittää vielä paljon enemmänkin taloudellisen johtamisen ja taloudellisen päätöksenteon näkökulmasta.” 

Toivasen mukaan yrityksille on tänä päivänä tarjolla paljon tuottavuutta kasvattavia työkaluja, mutta niitä ei välttämättä vielä hyödynnetä tarpeeksi tai yritykset eivät ole löytäneet heille parhaiten sopivia välineitä esimerkiksi taloushallinnon tai etätyöskentelyn kehittämiseen. 

“Kustannustehokkuus näiden työkalujen osalta on parantunut. Hinnat ovat tulleet alas niin, että pienemmätkin firmat pystyvät ottamaan käyttöön järkeviä sähköisiä työkaluja.” 

Tuloksen seuraaminen on mahdotonta, jos raportoinnin taustadata on huolimatonta 

Liiketoiminnan tuloksen seuraaminen erityisesti pienemmissä yrityksissä laahaa usein reaaliaikaa merkittävästi jäljessä. Toivanen toivoisi näkevänsä systeemissä muutoksen, joka ei ajaisi yrittäjiä johtamaan toimintaansa kassavirtaa seuraamalla vaan aidosti yrityksen tulokseen pohjaten. 

“Tässä se isoin haaste on siellä yritysten päässä. Tilitoimistot yrittävän kyllä usein parhaansa ja ohjaavat toimintaa niin, että he saisivat tarvittavan infon ajoissa. Tämän päivän taloushallinnan järjestelmäthän tuottavat tiedon vauhdikkaasti, kun se sinne syötetään. Nyt se ongelma tässä on siis siellä yrittäjän päässä.” 

Toivasen mukaan yrittäjät eivät aina ymmärrä, miksi taloustiedon ajantasaisuus ja laadukkuus on niin tärkeää raportoinnin näkökulmasta. Kun raportointi on voitu tehdä tuoreella ja tarkalla tiedolla auttaa se yrityksiä entistä enemmän esimerkiksi päätöksenteossa. 

Yrityksen toimintaa seurataan ulkoisella ja sisäisellä laskennalla. Ulkoinen laskenta tarkoittaa lakisääteistä liiketoiminnan seurantaa, jota tyypillisesti hoitaa yrityksen tilitoimisto. Sisäinen laskenta on yrityksen itsensä keräämään numeraalista tietoa yrityksen toiminnasta. 

Jos sisäinen laskenta tehdään yrityksessä laiskasti, se voi aiheuttaa päätöksentekoon turhaa epätietoisuutta. Toivanen nostaa esimerkiksi inventoinnin: jos varastointensiivisessä liiketoiminnassa inventaario tehdään ainoastaan kerran vuodessa, mutta hävikkiä syntyy tätä useammin, on yrityksen katetieto koko vuoden ajan virheellinen. 

“Tai jos myyntilaskut lähtevät vähän milloin sattuu, niin kuukausiraportin taustadata on virheellistä.” 

Toivanen näkeekin hyvänä kehityksenä, jos esimerkiksi verottajan vaatimukset pakottavat aiempaa tarkempaan ja reaaliaikaisempaan raportointiin. Hän kannustaa yrittäjiä myös hakemaan koulutusta ja tietoa sisäisestä laskennasta, jotta sillä voitaisiin auttaa päätöksentekoa mahdollisimman tehokkaasti. 

Yrityksen sisäinen laskenta auttaa suunnittelemaan yrityksen tulevaisuutta

Monen aloittavan yrittäjän ensimmäinen toimenpide on hankkia kumppanikseen luotettava tilitoimisto. Toivanen muistuttaa, että tämä on kuitenkin vain yksi osa yrityksen taloushallintoa – yrittäjän pöydälle jää tilitoimistosta huolimatta paljon tehtävää.

“Moni aloittava yrittäjä kuvittelee, että koko taloushallinto ja laskenta on hoidettu, kun se annetaan ulkoiselle kumppanille. Ja asiahan ei ole näin. Se sisäinen laskenta on sitä, että me aidosti mietitään ja mittaroidaan, esimerkiksi että millä hinnalla tuotetta tai palvelua myydään. Tilitoimisto tai kirjanpito ei anna siihen kysymykseen mitään vastauksia.” 

Sisäinen laskenta on ulkoista laskentaa yksityiskohtaisempaa ja antaa päätöksen teolle merkittävää tietoa yrityksen tilasta ja suunnasta. Siinä missä kirjanpito kertoo koko yrityksen kannattavuudesta, saa sisäisellä laskennalla tietoa siitä, mikä yrityksen toiminnassa on kannattavaa. 

“Sisäisen laskennan tehtävä on katsoa tulevaisuuteen. Ulkoinen laskenta ei anna vastauksia siitä, että mitä meidän tulevaisuuden taloudessa tulee tapahtumaan.” 

Toivanen painottaa, että yrityksen olisi tärkeää suunnitella tulevaisuuttaan numeroina. Kun suunnitelmaan on merkitty haluttu suunta, pystytään myös laskemaan miltä toiminnan pitäisi numeroina näyttää, että tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa. 

“Tilin saldo kuvaa nykyhetkeä ja historiaa. Eli kassavirrasta meillä pitäisi olla vähintään kassavirtaennuste. Ja tämä on yksi iso heikkous pk-sektorin ja varsinkin mikroyrityksissä, että ei ole mitään kassan ennustetta ja se tulee joka kerta täytenä yllätyksenä, että rahat ovat loppu.” 

Oudot veropelot jarruttavat yritysten kasvua

Jos yritykseltä puuttuu halua kasvaa, voi siihen liittyvään laskentaankin olla vaikea löytää motivaatiota. Mutta jos kasvuhaluja on, kannattaa katse kääntää yrityksen toiminnasta ja tulevaisuudesta kertoviin lukuihin. 

Toivanen näkee yhtenä huolestuttavana epäkohtana suomalaisyritysten halu tähdätä nollatulokseen. Yleensä tällä tavoitellaan tilannetta, jossa tuloveroa ei tarvitse maksaa. Toivasen mielestä tämä on täysin väärä päämäärä. 

“Yksi suuri epäkohta meidän yrittäjäkentässä on hämmentävä ja täysin käsittämätön verojen pelko. Meillä on paljon yrittäjiä, jotka luulee että jos maksan veroja mahdollisimman vähän, niin yrityksellä menee hyvin. Minun on nyt pakko sanoa, että minä yrittäjä tavoittelen sitä, että saan maksaa verottajalle mahdollisimman paljon veroja.” 

Mitä enemmän yritys tilittää esimerkiksi arvonlisäveroa, sitä parempi liiketoiminnan kate on. Toivanen sanookin, että jokaisen yrittäjän tavoitteena ei pitäisi olla tuloverojen välttely nollatuloksella – sillä pienet verot kertovat itseasiassa siitä, että liiketoiminta ei kasva. 

Kaikkien yritysten ei ole tarvetta kasvaa kokoaan suuremmaksi, eikä yrityksestä välttämättä löydy tarvittavaa tahtotilaa sen saavuttamiseen. Siitä huolimatta Toivanen myöntää näkevänsä suomalaisessa yrityskentässä kuitenkin usein yrityksiä, joista löytyy kaikki tarvittava potentiaali kasvuun, mutta sitä ei syystä tai toisesta vain tehdä. Joskus yrityksissä vain tarvittaisiin avoimuutta opetella uutta. 

“Vaikka yrittäjyys vaatii laajaa osaamista, niin se ei tarkoita sitä, että pitää olla erikoisasiantuntija kaikessa. Pitää osata riittävällä tasolla eri asioista ja opetella avoimin mielin koko ajan lisää.”

Timon vinkit yrittäjille kasvun tekemiseen

1. Luo kannattava liiketoiminta ja voit kasvaa

“Totta kai meillä on start up-toimintaa, jossa kannattavuus tehdään jossakin tulevaisuudessa. Mutta käytännössä, pääosassa tavallisia yrittäjyyden muotoja, kannattava liiketoiminta luo perustan kasvulle.” 

2. Keskity ymmärtämään asiakasta

“On hyvin tärkeää, että tuote- ja palveluvalikoima oikeasti osuu asiakkaaseen. Tässä ajankohdassa, kun maailma on ollut niin muuttuva, jokaisen yrityksen tulisi miettiä, onko meidän tarjoama sopiva juuri tässä hetkessä ja onko siellä asiakaskunnassa tapahtunut jotakin selkeitä muutoksia.” 

3. Ymmärrä, mistä rahoituksesi muodostuu

“Jos me lähdetään tekemään kasvua, niin suurella todennäköisyydellä se vaikuttaa jossakin vaiheessa heikentävästi kassavirtaan. Voi olla, että se kannattava liiketoiminta ei riitä kaikkiin kasvun vaiheisiin, ja silloin pitää miettiä miten se kasvu rahoitetaan.”

Visma Fivaldin #kasvu360-podcast on yrittäjille ja yrityksille sekä muille organisaatioille suunnattu sarja, jossa keskustellaan kasvusta, kehittymisestä ja johtamisesta yhdessä bisnesmaailman kovimpien osaajien kanssa. 

Visma haluaa osallistua keskusteluun siitä, miten yrityksiä voidaan kannustaa ja innostaa kasvuun. Podcastin hostina kuullaan Visma Softwaren toimitusjohtaja Tommi Laitinen.

Laskuta, hyväksy ostolaskut ja pysy ajan tasalla yrityksesi taloustilanteesta. Visma Fivaldi on monipuolinen ja luotettava työkalu yrityksesi talouden hoitoon. Huoletonta talouden hallintaa yhdessä tilitoimistosi kanssa!

Tutustu Visma Fivaldiin