Palvelualan ratkaisut
tehokkuutta toiminnallisesti ja taloudellisesti

Visman ratkaisut palvelualalle

Tukevatko järjestelmät optimaalista resurssien käyttöä? Tehdäänkö teillä laskut suoraan laskutusohjelmaan ilman välivaiheita? Tiedätkö millaiset vaikutukset tehokkaammalla laskutuksella olisi yrityksesi laskutusasteeseen sekä kassavirtaan? Paljonko yhteydenotot vääristä laskusta työllistävät tällä hetkellä?

Sujuvan tiedonkulun ansiosta työajan käyttö tehostuu. Ehdit enemmän!

Palvelualalla tehokkaat työvälineet vapauttavat suoraan aikaa laskutettavaan työhön. Jos laskutus joudutaan tekemään käsin täytettävien lomakkeiden ja muistin varassa toimistotunteina, tunteja jää helposti laskuttamatta ja virhemarginaali laskuissa kasvaa.

Usein haasteet liittyvät puutteellisiin tietojärjestelmiin ja niiden käyttöön. Tarvitaan helppokäyttöinen tapa saada tiedot suoraan järjestelmään palvelutyön suorittajien toimesta: manuaaliset vaiheet jäävät pois, virheet vähenevät ja aikaa vapautuu tuottavaan tekemiseen.

Saumaton prosessi työn suorittamisesta laskuttamiseen parantaa kannattavuutta

Kun käyttää olemassa olevat resurssit tehokkaasti, jää enemmän aikaa ydinliiketoimintaan.  

 

Helppo tietojärjestelmä käyttöön kentälle

Laskutusaste paranee, laskuttamattomien töiden määrä vähenee.
 

Turhat tiedonkäsittelyn välivaiheet pois
Kassavirta vahvistuu etkä myönnä huomaamattasi lisää ilmaista maksuaikaa asiakkaille. Tehokkuus luo edellytykset kasvulle resurssien tarvetta lisäämättä.

 

Tieto aina kaikkien käytössä
Laskutukseen liittyvät kyselyt vähenevät ja asiakastyytyväisyys nousee. Vakuutat asiakkaat paremmalla palvelukokemuksella.

 

Motivoituneemmat työntekijät
Modernit taloushallinnon sovellukset parantavat työtyytyväisyyttä ja tulokset näkyvät parempana asiakaspalveluna. Samalla toimintasi tehostuu ja parannat kannattavuutta.