Vuoden 2013 vaikuttavimmat IT-trendit

Saamme jatkuvasti lukea erilaisista IT-alaan vaikuttavista trendeistä sekä teknologioista. Näkemykseni mukaan vuonna 2013 tulee ylimmäksi nousemaan kolme IT-alaan vaikuttavaa trendiä: pilvi, liikkuvuus, sosiaalisuus.

Pilvi

Pilvi on vääjäämättä IT-alan merkittävin muutosvoima. Pilvi on jo edennyt suurin askelin kuluttajamarkkinoilla ja on nyt valtaamassa myös B2B- ja asiantuntijamarkkinoita.

Edut ovat selkeitä: ei aikaa vieviä asennuksia tai ohjelmisto- ja laitteistopäivityksiä, hinnoittelumallit ovat joustavampia, ennakkoinvestoinnit pienenevät, käytettävyys paranee, käyttö onnistuu kaikilla laitteilla, ajasta ja paikasta riippumatta. Pilvi muuttaa asetelmia ja perinteisestä tuotekeskeisestä tarjonnasta tulee kokonaisvaltaista ja asiakaspalvelukeskeistä.

Jokaisen uuden teknologian kohdalla kestää jonkin aikaa, ennen kuin uudet tuotteet ja ratkaisut lyövät itsensä läpi markkinassa, ja tämä pätee myös pilvipalveluihin. Ei kestä kauaa, kun tulemme saamaan uusia standardeja sekä ratkaisuja lainsäädännöllisiin ja tietoturvaan liittyviin kysymyksiin - aiheisiin, jotka pilven osalta herättävät tällä hetkellä eniten keskustelua.

Liikkuvuus

Liikkuvan työn ratkaisut ovat jo uudistaneet liiketoimintaprosesseja ja sama suuntaus jatkuu vahvana. Viime vuonna älypuhelinten myynti ohitti PC:eiden myynnin. Vuoteen 2016 mennessä tablettien myynnin odotetaan olevan suurempaa kuin PC:eiden. Yrityksen prosesseja tullaan pyörittämään enenevässä määrin matkaviestimillä.

Emme ole enää sidottuja yrityksen sisäverkkoon ja monimutkaisiin, vain Windows-alustoilla toimiviin sovelluksiin. Kun nopeat internet-yhteydet ovat käytettävissä yhä useammissa paikoissa, jopa lentokoneissa, ja 4G- ja 5G-verkot laajenevat, voimme tehdä työtä käytännöllisesti katsoen missä tahansa.

Yhä useammat yritykselle kriittiset sovellukset ja palvelut pyörivät matkaviestimillä, tehden liikkuvuudesta tuottavuuden kasvun avaintekijän. Liikkuvuusstrategia on siksi useimpien yritysten avainelementti.

Sosiaalisuus

Innovaation tuomat kilpailuedut eivät tule vain yritysten sisältä, vaan ekosysteemeistä, johon kuuluvat asiakkaat, partnerit, akateemiset instituutiot ja valtiolliset organisaatiot. Sosiaalinen media sallii paitsi tiedon jakamisen ja verkostoitumisen, myös älyllisen kapasiteetin ja luovuuden jakamisen.

Nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden palautteiden hyödyntäminen voi tarjota arvokkaita innovaatioita. Joukkoistaminen, rekrytointi, asiakaspalaute, verkostoituminen, markkinointi, pilotointi, yhteistyö ja mahdollisesti ristiinmyynti ovat avainalueita, joilla sosiaalinen media voi auttaa parantamaan yrityksen suorituskykyä.

Onnistuminen edellyttää muutakin kuin yrityksen Facebook-tilin avaamista, sillä sosiaalisuuden täytyy olla erottamaton osa liiketoimintastrategiaa ja arvoketjua.

Yhteenvetona toteankin: pilvi, liikkuvuus ja sosiaalisuus, ovat trendejä, joita jokaisen kasvua tavoittelevan yrityksen täytyy seurata, oli kyseessä sitten ohjelmistotoimittaja tai asiantuntijayritys asiakkaan roolissa. Nämä trendit eivät ole vain tulevaisuutta, ne ovat täällä jo nyt.

Nils Vold
Director Cloud, Visma Public & Large Accounts

Lue lisää ajankohtaisista asiantuntijanäkökulmista blogistamme! >>

Myynnin kehitys reaaliajassa: Näe & reagoi
Vyörytys päivän sijaan sekunnissa
Visman pilvipalveluita käyttää jo yli 32 000 yritystä