Primus

Primus är kärnan i vår effektiva programhelhet, där Primus i komplett synkronisation med Wilma och Kurre bildar ett oslagbart verktyg för skolvärlden.

Koll på läget

Primus är den centrala komponenten i vår funktionella software för studieadministration. Primus, Kurre och Wilma är fullt integrerade i varandra och därför är möjligheterna närapå oändliga – och det är lätt att skräddarsy Primus så att ni får precis vad ni behöver på skolan. Hela skolvärlden i ett paket: undervisningen, kursvalen, vitsorden, betygen, besluten, skoltransporterna, fakturorna, apparaturen och så mycket mer!

De viktigaste egenskaperna

 • All info om studerandena, lärarna och personalen på ett ställe
 • Bifoga dokument till studerandens kort
 • Statistik och rapporter över alla skolor i kommunen – inga dataöverföringar behövs.
 • Lätt att underhålla: separat innehåll för olika användargrupper, men t.ex. gemensamma betygsmallar
 • Samla in info med elektroniska blanketter i Wilma

Primus ger flex i administrationen

 • Småbarnspedagogik

  Alla enheter inom småbarnspedagogiken kan ingå i Primus men ändå ha olika funktioner och inställningar. Primus har också lösningarna för övergången till nästa skolstadium, och håller då reda på bl.a. Barnens närvarohistorik, kontaktuppgifterna till vårdnadshavare, allergier och olika beslut som getts angående barnet. Tack vare blanketterna i Primus kan föräldrarna och personalen sköta t.ex. de pedagogiska dokumenten via Wilma, och få allt sparat i Primus.

 • Grundskolan

  Eftersom det är så lätt att anpassa Primus efter behoven, kan alla skolor i kommunen vara i samma databas och användarna ändå bara se den information som de behöver. Om skolbyrån också inkluderas i samma Primus behöver man bara sköta statistik, överföringar och nya elever en gång. Och t.ex. behovet av skoltransporter fås in med hjälp av e-blanketter i Wilma. Med enhetliga utskrifter och blanketter, sammanfattningar av olika slag, rapporter och arkivering är det ingen match att ha många bollar i luften på skolan.

 • Gymnasiet

  Undervisningen kan indelas i ett oändligt antal helheter. Då läroplanen är färgkodad ser man enkelt skillnaden mellan kurstyper, och vilka kurser som är valda respektive presterade. Också kurser som avlagts utanför gymnasiet kan inkluderas i läroplansträdet. Studerandena anmäler sig till skrivningarna via Wilma, och sparas i Primus för att sedan tillsammans med kursantalen smidigt kunna skickas till Studentexamensnämnden. I Primus skriver du också ut fakturorna för studentskrivningarna.

 • Yrkesutbildningen

  Primus är en ypperlig plattform när man vill ha flera enheter på ett och samma ställe, både inom utbildning för ungdomar och vuxna. Allt material kan hämtas sorteras och statistikföras, så att t.ex. Statistikcentralen, utbildningsstyrelsen och FPA får alla uppgifter de behöver – antingen i filformat eller fördelat på olika sätt. Här finns förutom betygen också rapporter över avlagda studier och studerandearbetsdagar. Utifrån den gemensamma läroplanen lägger du enkelt upp individuella studieplaner för studerandena.

 • Yrkeshögskolor

  Speciellt med tanke på yrkeshögskolor har vi lösningar för dataöverföringarna till VIRTA och till Studieinfo. Allt material kan hämtas, sorteras och statistikföras. Bygg upp läroplaner enligt utbildningsprogrammen, och för hela läroanstalten exempelvis innehållande alla fritt valbara studier. Studerande inom öppna yrkeshögskolan kan ha individuella läroplaner som inte är kopplade till något utbildningsprogram.

Administrationen

Lärarna

.
Lagrar allt
 icon Lagrar allt
 icon
Lagrar allt
Effektiv administration icon Effektiv administration icon
Effektiv administration
Sparar kostnader icon Sparar kostnader icon
Sparar kostnader

Kontakta oss

Suostumus on pakollinen lomakkeen lähettämiseksi