Visma InSchool i småbarnspedagogiken

Se hur småbarnspedagogiken går hand i hand med undervisningsväsendet år 2018

Ladda ner gratis webinarium

icon

Allt i samma system

När man har småbarnspedagogiken i samma system som undervisningsväsendet förbättrar man på många sätt smidigheten och effektiviteten samtidigt som man sparar resurser. Det är betydligt enklare att ordna användarutbildning, sköta vikariearrangemang och göra enhetliga instruktioner när alla använder sig av samma system. Även i underhållsutgifterna når man märkbara inbesparingar.

icon

Välbekant och tryggt

Våra program innehåller redan många funktioner som också kan användas i småbarnspedagogiken. Primus, Kurre och Wilma utgör tillsammans en effektiv, mångsidig och tillförlitlig programhelhet, som ger administrationen den unika möjligheten att sköta ärendena elektroniskt ända från dagis till andra stadiet.

icon

Mobilt ‒ var du än befinner dig

Information på papper kan slopas i och med att en stor del av kommunikationen kan skötas elektroniskt och i många fall även mobilt. I Wilma meddelar man behändigt barnets närvaro och frånvaro, bokar samtalstider och sköter kommunikationen mellan hemmet och dagis. 

icon

Elektroniskt och smidigt

Föräldrarna kan ansöka om dagvårdsplats och inkludera behövliga bilagor bekvämt hemifrån. Processen är snabb och smidig tack vare att ansökningarna kan undertecknas elektroniskt. Med vårt system placerar man enkelt barnen i lämpliga grupper samt håller reda på vårdtider och fakturerar enligt dem.

Webinariuminspelning på finska: Varhaiskasvatus ja opetustoimi käsi kädessä vuonna 2018

För mig är de två viktigaste sakerna inom småbarnspedagogiken att:
Suostumus on pakollinen lomakkeen lähettämiseksi

I vår presentation på cirka 45 minuter får du höra hur småbarnspedagogikens behov kommer att beaktas i Visma InSchools produktfamilj. Presentationen är på finska.

Efter webinariet har du koll på:

  • huvuddragen i vårt utvecklingsarbete
  • nyttan med ett gemensamt system för undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken
  • hur våra program kan användas för småbarnspedagogikens ändamål redan nu!