Sopimushallinta - Visma CLM

Visma CLM tarjoaa organisaationne hankintakategorian mukaan jäsennellyn työkalun sopimushallintaan ja toimittajahallintaan. 

Ota yhteyttä!

Varmista että saatte vastinetta sopimuksillenne

Visma Contract Lifecycle Management (CLM) on edistyksellinen toimittajasopimusten elinkaarihallinnan ratkaisu, jonka avulla kategoriavastaavat voivat helposti seurata kaikkien toimittajasopimusten avainlukuja, toimittajien toimitusvarmuutta, reklamaatioita sekä sovittujen asioiden edistymistä. Käyttäjien on mahdollista lisätä vapaasti erilaisia sopimuksiin littyviä tehtäviä ja seurata niiden kehitystä. Visma CLM helpottaa kategorista hankintatoimen johtamista, ja siihen on helppoa lisätä uusia sopimuksia. Se on suunnattu organisaatioiden ammattiostajien, kategoriapäälliköiden sekä hankintajohtajien käyttöön.

Hyödyt

  • Yhteinen työkalu koko organisaatiolle
  • Historiatiedosta apua sopimusneuvotteluihin
  • Varoitukset sopimuksenaikaisista poikkeamista
  • Helpottaa toimittajahallinnan kehittämistä
  • Käyttöönotto nopeaa ja helppoa
  • Visuaalinen ja intuitiivinen käyttäjäkokemus

Kaupunkiyhteinen työkalu toimittajasopimusten elinkaaren seurantaan

Pitkien ja kalliiden vaatimusmäärittelyiden sekä sopimusneuvotteluiden hyöty jää vajaaksi, mikäli ei voida tehokkaasti valvoa että toimittajilta saa vaatimusten mukaista palvelua.Tämän huomasi myös ruotsalainen Lidingön kaupunki, jossa todettiin että vaatimusten kirjaaminen ja seuranta Excel-dokumentein on aikaavievää ja virhealtista. Ongelmaan lähdettiin hakemaan ratkaisua Visma CLM:n avulla. Nyt voimme määritellä seurantamittarit toimittajakategorisoinnin perusteella paremmin sanoo Adriana Buzea, Hankintajohtaja. Visma CLM mahdollistaa seurannan siellä missä se on tehokkainta: Tiettyjä sopimuksia kannattaa seurata keskitetysti hankintatoimessa, ja toisia taas toimintayksiköissä. Visma CLM mahdollistaa vastuunjaon sopimuskohtaisesti. Adriana jatkaa
Adriana Buzea photo

Adriana Buzea
Hankintajohtaja, Lidingön kaupunki

Haasteet:

"Tietomme toimittajistamme ja sopimuksistamme on hajallaan ostajien keskuudessa, eikä keskitettyä tietovarastoa ole"

CLM tarjoaa keskitetyn ratkaisun kaikkien toimittajien ja sopimusten perustietojen, dokumenttien sekä suorituskyvyn seurantaan läpi sopimuskauden. Näin tieto ei pääse siiloutumaan yksittäisten henkilöiden työasemille tai sähköposteihin.

"Toimittajamme eivät pysy sopimuksissaan"

CLM:n avulla voitte asettaa sopimuksille ja toimittajille tavoitteet, suorituskykymittarit sekä tehtävät omien toimittajahallintakäytäntöjenne mukaisesti, ja seurata niiden täyttymistä ja etenemistä.

Toimittajasopimukset keskitetysti - Avainmittarien tehoseurantaa - Helpottaa tiimityötä

Olemme apunasi

Tarpeenne täyttävän järjestelmän löytäminen saattaa tuntua haastavalta. Mitä ominaisuuksia järjestelmässä tulisi olla ja ketkä sitä tulevat käyttämään?

Jätä yhteystietosi, niin autamme sinua.

Ota yhteyttä

Suostumus on pakollinen lomakkeen lähettämiseksi