Hankintajärjestelmä

Visman hankintaratkaisut

Visman avulla rakennatte tarpeeseenne sopivan hankintajärjestelmän - kätevästi pilvestä.

Ota yhteyttä!

Vismalta pilvipalvelut kaikille hankinnan osa-alueille

Automaattinen ostolaskujen käsittely

Tuhlaantuuko työaikanne manuaaliseen ostolaskujen käsittelyyn? Automatisoi valtaosa ostolaskuistanne Proceedon avulla.

Spendanalyysillä kuluvorot esiin

Tiedätkö miten organisaationne hankinnat jakautuvat? Spendencyn avulla analysoit helposti ostokäyttäytymistänne.

Sähköinen kilpailutus

Ostatteko markkinoiden parhaaseen hintaan? Tarjoamamme ratkaisut tekevät kilpailutuksesta helppoa

Sopimushallintaa ja toimittajahallintaa

Saatteko vastinetta toimittajasopimuksille? Visma CLM auttaa toimittajasopimusten elinkaarihallinnassa.

Ostakaa oikein

Ostaako henkilökuntanne "villisti"? Proceedo Tilaustenhallinnan avulla ostatte oikeaan hintaan oikeilta toimittajilta.

Kokonaisvaltainen hankintajärjestelmä

Sähköiset ratkaisumme ovat keskenään yhteensopivia, ja integroituvat myös muihin käyttämiinne järjestelmiin.

Vaadi helppokäyttöisyyttä

Monipuolinenkin tietojärjestelmä on tehoton, jos loppukäyttäjät kokevat sen hankalaksi. 

Me kerromme oheisessa oppaassa, mitä kannattaa huomioida järjestelmää hankittaessa.

Lataa PDF-opas

Tehosta ostolaskujen käsittelyä

Ei enää turhaa ostolaskujen manuaalikäsittelyä

Asiakkaamme ovat onnistuneet automatisoimaan jopa 96% ostolaskujensa tiliöinti- ja täsmäytysprosesseista Proceedo -pilvipalvelun avulla.

Proceedo Laskunkierrätyksellä käsitellään tuhansien organisaatioiden useita miljoonia ostolaskuja joka vuosi.

Proceedo auttaa teitä estämään tehokkaasti väärinkäytökset sujuvoittaen vastaavasti luotettavien toimittajien laskujen sisäänlukua ja automaattista käsittelyä esimerkiksi täsmäyttämällä laskun kestotilausta (mm. vuokra, puhelinlaskut) tai Proceedo Tilausjärjestelmässä (tai muussa ostojärjestelmässä tehtyä) ostotilausta vastaan. Monipuoliset integraatiorajapinnat mahdollistavat Proceedon käytön kaikissa ERP-ympäristöissä.

Spend-analyysi antaa vastauksia

Spendency tarjoaa pohjaa ostojen tehostamiselle

Spend-analyysin voidaan sanoa olevan tapa kartoittaa organisaation hankintoja, ja tämän kartoituksen avulla organisaatio voi kehittää hankintastrategiaansa sekä yleisesti että kategoriatasolla. Spend-analyysi on tärkeä kulmakivi kategoriahallinnassa.

Spend-analyysilla organisaatio selvittää niin ostokäyttäytymistään kuin omaa asemaansa kilpailutetuilla toimittajamarkkinoilla. Spendency-työkalun avulla organisaatio pääsee tarkastelemaan kuka ostaa, keneltä ostetaan, miten ostetaan, kuinka usein ja millä hinnoilla. Spendencyn avulla voitte tutkia myös, mikä on "villin" ostamisen suhteellinen osuus, eli hyödynnetäänkö sopimushintoja.

Säästöjä sähköisellä kilpailutuksella

Sähköinen kilpailutus on tehokas tapa kerätä tarjoukset ja hoitaa hintaneuvottelut sähköisen palvelun kautta. Kumppanimme työkalujen avulla voidaan kilpailuttaa kaikki hannkinnat.

Kun kilpailutukset tehdään sähköisesti, löytyy kaikki olennainen tieto yhdestä keskitetystä paikasta. Läpinäkyvyys lisääntyy, sillä tiedot ovat käyttöoikeutettujen hankintatiimin jäsenten hyödynnettävissä.

Myös johdon on helppo tarkastella kilpailutusprojektien tilannetta.Kaikki tiedot tallentuvat järjestelmään ja aiemmin tehtyä työtä on helppo hyödyntää seuraavissa projekteissa. Näin saadaan myös jaettua parhaita käytäntöjä omassa organisaatiossa.

Sopimukset syyniin

CLM auttaa analysoimaan toimittajia ja sopimuksia

Sopimushallinta ja toimittajahallinta osto-organisaatioissa on globaaleilla markkinoilla yhä haastavampaa.Toimittajahallintaan asetetaan etenevissä määrin sekä sisäisiä että ulkoisia vaatimuksia.

Kategoriapäälliköiden tulee tarkastella säännöllisesti esim. hintakehitystä, hiilijalanjälkeä sekä viranomaismaksujen ja muiden velvollisuuksien suorittamista toimittajalla, oli kyse sitten matkatoimistoista, IT-palveluntarjoajista tai kansainvälisistä kuljetuspalveluista. Visma CLM on pilvipalveluna tarjottava moderni, äärimmäisen hyvin skaalautuva sopimusten elinkaarihallintatyökalu, jolla pidät itsesi ja kollegasi ajan tasalla toimittajien ja sopimusten tilasta.

Tilausjärjestelmällä ryhtiä hankintoihin

Helpota ostajien arkea Proceedon avulla

Pohjoismaisen tilastokeskuksen selvityksen mukaan epäsuorien hankintojen osuus organisaatioiden kokonaishankinnoista vaihtelee 20-96% välillä. Epäsuoriin hankintoihin voi liittyä lisä- ja piilokustannuksia  kuten laskutus- ja käsittelymaksuja sekä kankean laskunhyväksynnän aiheuttamia henkilöstökustannuksia.

Proceedo Hankinta on tasokas SaaS- tilausjärjestelmä, joka auttaa organisaatioita minimoimaan piilokustannuksia monipuolisten toimittajaintegraatioiden ja täysin sähköisen tilausprosessin, vastaanottokuittauksen ja laskun täsmäytyksen avulla. Proceedon moderni ulkoasu ja selainkäyttöliittymä skaalautuu kätevästi työasema- ja tablettiselaimiin. 

Olemme apunasi

Tarpeenne täyttävän järjestelmän löytäminen saattaa tuntua haastavalta. Mitä ominaisuuksia järjestelmässä tulisi olla ja ketkä sitä tulevat käyttämään?

Jätä yhteystietosi, niin autamme sinua.

Ota yhteyttä

Suostumus on pakollinen lomakkeen lähettämiseksi