• Aakkoset
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Tosite - Mikä on tosite?

Tosite tarkoittaa todistusaineistoa jostakin yrityksesi toimintaa koskevasta liiketapahtumasta. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi liiketilasta solmittu vuokrasopimus. Tavallisin esimerkki tositteesta on kuitti.

ePasseli on sähköinen taloushallinnon ohjelmisto pienyrityksille. Tutustu ja lue lisää.

Tositteiden tarkoitus on todentaa kaikki kirjanpidosta löytyvät liiketapahtumat. Yrityksen kirjanpitoon ei voida kirjata sellaista tapahtumaa, jolle ei löydy minkäänlaista vahvistusta. Tositteiden avulla kirjanpitäjä saa tarkat, riittävät ja lain edellyttämät tiedot yrityksesi kirjanpidon laatimista varten.

Tositteen sisällön tulee olla selkeä ja yksiselitteinen. Sen sisällöstä tulee ilmetä seuraavat asiat:

Päivämäärä
Mitä ja keneltä tai kenelle on ostettu tai myyty
Maksutositteessa pitää näkyä maksaja, maksun saaja sekä maksun syy
Lisäksi siinä tulee esittää myös kaupan kohteena olevan tavaran/palvelun luovutusajankohta.

Kirjanpidon tositteiden säilytysaika

Kirjanpitolaissa mainittu tositteiden säilytysaika on vähintään kuusi vuotta verovuoden päättymisestä. Yrityksen pankkitilin tiliote lasketaan kuuluvaksi kirjanpitoaineistoon.

Yli kuusi vuotta säilytettävää kirjanpitoaineistoa ovat tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista. Nämä dokumentit on säilytettävä 10 vuoden ajan tilikauden päättymisestä lähtien.

Kirjanpitoaineistoja voi säilyttää myös sähköisesti. Tällöin on kuitenkin varmistettava se, että aineistoihin pääsee viipymättä käsiksi Suomesta käsin. Ne tulee myös voida tarvittaessa tulostaa selväkieliseen muotoon.


Myynti: 09 3154 2040  | Asiakaspalvelu: 09 3154 2035 |  Laskutus- ja sopimusasiat: 09 3154 2033

  
Myynti palvelee ma-pe kello 8-16  |  Asiakaspalvelu ma-pe kello 8-16  | Laskutus ma-pe kello 9-16

ePasseli-etätuki