• Aakkoset
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Toiminimi - Mikä on toiminimi?

Toiminimellä viitataan tavallisimmin yksityiseen elinkeinonharjoittajaan. Sillä voidaan kuitenkin tarkoittaa myös yrityksen nimeä yhtiömuodosta riippumatta.

ePasseli on sähköinen taloushallinnon ohjelmisto pienyrityksille. Tutustu ja lue lisää.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja, josta käytetään puhekielessä nimitystä toiminimiyrittäjä, tekee kaikki sitoumuksensa ja solmii sopimukset omalla nimellään. Toiminimi ei ole yrittäjästä erillinen oikeushenkilönsä. Siten toiminimellä toimiva elinkeinonharjoittaja vastaa kaikista tekemistään sitoumuksista kaikella liikkeeseen kuuluvalla ja henkilökohtaisella omaisuudellaan. Hänellä on vastaavasti mahdollisuus nostaa yrityksestä varoja niin halutessaan.

Toiminimen perustaminen

Toiminimen perustaminen ei edellytä erillistä perustamisasiakirjaa tai muitakaan perustamismuodollisuuksia, vaan perustamiseen riittää pelkkä ilmoitus kaupparekisteriin. Perustamisilmoitus kaupparekisteriin tehdään lomakkeella, jonka saa helpoiten Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilta. Perustamisilmoitus on maksullinen.

Velvollisuutta toiminimen rekisteröimiseen ei välttämättä ole. Perustamisilmoituksen on velvollinen tekemään sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka

harjoittaa luvanvaraista elinkeinotoimintaa
toimii omasta asunnosta erillisessä pysyvässä toimipaikassa (esim. liiketilassa)
käyttää muita apulaisia kuin aviopuolisoaan tai perheenjäsentään.

Jos ehdot eivät täyty, ei velvollisuutta toiminimen rekisteröimiseen ole. Rekisteröinti kuitenkin kannattaa, jotta yksinoikeus toiminimeen yritystoiminnan nimenä varmistuisi.
Vaikka velvollisuutta toiminimen rekisteröimiselle Kaupparekisteriin ei olisikaan, saattaa esimerkiksi verolainsäädännöstä seurata velvollisuus ilmoittaa toiminnasta verottajalle. Näin on esimerkiksi silloin, jos yrittäjä on toiminnasta arvonlisäverovelvollinen.

Huomioitavaa

Yleiskielessä toiminimestä puhutaan usein tarkoittaen yksityistä elinkeinonharjoittajaa. Lainsäädännössä toiminimellä tarkoitetaan kuitenkin yrityksen nimeä yhtiömuodosta riippumatta.


Myynti: 09 3154 2040  | Asiakaspalvelu: 09 3154 2036 |  Laskutus- ja sopimusasiat: 09 3154 2033

  
Myynti palvelee ma-pe kello 8-16  |  Asiakaspalvelu ma-pe kello 8-16  | Laskutus ma-pe kello 9-16

ePasseli-etätuki