• Aakkoset
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

P/E-luku - Mikä on P/E-luku?

P/E (Price per Earnings) eli voittokerroin on tunnusluku, joka ilmaisee osakeyhtiön hinnan ja tuloksen suhdetta.

ePasseli on sähköinen taloushallinnon ohjelmisto pienyrityksille. Tutustu ja lue lisää.

P/E-luku kertoo, kuinka moninkertainen osakkeen nykyinen markkinahinta on yrityksen sen hetkiseen osakekohtaiseen tulokseen verrattuna. P/E-luvun arvo muuttuu jatkuvasti osakkeen markkinahinnan muuttuessa ja riippuen siitä, käytetäänkö E:nä toteutunutta tulosta vai ennustetta.

Yleisen käsityksen mukaan korkea P/E-luku tarkoittaa, että yrityksen tuloksen uskotaan kasvavan voimakkaasti tulevaisuudessa ja siksi osakkeesta suostutaan maksamaan suhteellisen korkea hinta. Toisaalta korkea P/E-luku saattaa merkitä osakkeen yliarvostusta. Korkea P/E-luku on usein merkki suuremmasta riskistä, joka toisaalta tuo usein mukanaan mahdollisuuden parempaan tuottoon. Matala P/E-luku on tunnusomaista hitaasti kasvavien, perinteisten toimialojen yrityksille. Se voi siis merkitä pienempää riskiä ja vakaampaa tuottoa tai sitten hyvin suurtakin riskiä, mikäli osakekurssi on alhaalla heijastaen yrityksen taloudellisia vaikeuksia.


Palvelemme ma-to klo 08-17 ja perjantaisin kello 8-16 | laskutus klo 09-16
Visma Passeli Oy | Y-tunnus: 1043560-6 | Pohjoisranta 11F, 28100 Pori |

ePasseli-etätuki