• Aakkoset
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Kirjanpito - Mitä tarkoittaa kirjanpito?

Kirjanpito kuvaa yrityksen toimintaa kokoamalla rahamääräiset tiedot yrityksen liiketapahtumista ja kirjaamalla ne tietyn menetelmän mukaan.

ePasseli on sähköinen taloushallinnon ohjelmisto pienyrityksille. Tutustu ja lue lisää.

Kirjanpito kuvaa yrityksen toimintaa kokoamalla rahamääräiset tiedot yrityksen liiketapahtumista ja kirjaamalla ne tietyn menetelmän mukaan. Kirjanpidon tehtävänä on pitää yrityksen tulot, menot, varat ja velat erillään yrityksen omistajan ja muiden yritysten tuloista, menoista, varoista ja veloista. Kirjanpidon muita tehtäviä ovat yrityksen jakokelpoisen voiton sekä yrityksen varallisuusaseman selvittäminen. Toiminnan tulos lasketaan tilikausittain. Tilikausi on pääsääntöisesti 12 kuukautta.
 
Kaikki liiketoimintaa tai ammattitoimintaa harjoittavat ovat kirjanpitovelvollisia. Yhtiöt, säätiöt, yhdistykset ja jotkin rahastot ovat kuitenkin aina kirjanpitovelvollisia liiketoiminnan aktiivisuudesta riippumatta. Kirjanpitovelvollisuus tarkoittaa yrityksen johdon velvollisuutta huolehtia siitä, että yrityksen liiketapahtumista syntyvä ja niitä kuvaava kirjallinen aineisto (tositteet ja kirjeenvaihto) kootaan ja säilytetään. Aineistosta tulee laatia yrityksen kirjanpito noudattaen kirjanpitolainsäädäntöä ja hyvää kirjanpitotapaa. Kirjanpidon perusteella on laadittava yrityksen tilinpäätös määräajassa. Tilinpäätökseen vaikuttavat kirjanpitolainsäädännön lisäksi myös yrityksen juridisen muodon mukaiset yhtiölainsäädännön vaatimukset.

Kahdenkertainen kirjanpito

Kahdenkertainen kirjanpito on kirjanpitotapa, jossa jokaisen tapahtuman yhteydessä merkitään sekä mistä raha on otettu että minne se on laitettu. Kahdenkertaiseen kirjanpitoon liittyvät käsitteet credit ja debit.


Palvelemme ma-to klo 08-17 ja perjantaisin kello 8-16 | laskutus klo 09-16
Visma Passeli Oy | Y-tunnus: 1043560-6 | Pohjoisranta 11F, 28100 Pori |