• Aakkoset
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Käyttöomaisuus - Mitä on käyttöomaisuus?

Käyttöomaisuus tarkoittaa Suomen yritysverotuksessa eräitä pysyvään käyttöön tarkoitettuja omaisuuden lajeja. Käyttöomaisuuden käsitettä käytetään elinkeinoverotuksessa.

ePasseli on sähköinen taloushallinnon ohjelmisto pienyrityksille. Tutustu ja lue lisää.

Suomen yritysverotuksessa käyttöomaisuus tarkoittaa joitakin pysyvään käyttöön (ei luovutettavaksi) tarkoitettuja omaisuuden lajeja. 
Käyttöomaisuuden käsitettä käytetään elinkeinoverotuksessa ja sitä ovat maa-alueet, arvopaperit, rakennukset, koneet ja kalusto. 
Myös esimerkiksi erikseen luovutettavissa olevat aineettomat oikeuden kuten patentit ovat käyttöomaisuutta. Tämän lisäksi käyttöomaisuuteen luetaan soran- ja hiekanottopaikat, kaivokset, kivilouhokset, turvesuot ja vastaavat hyödykkeet.


Palvelemme ma-to klo 08-17 ja perjantaisin kello 8-16 | laskutus klo 09-16
Visma Passeli Oy | Y-tunnus: 1043560-6 | Pohjoisranta 11F, 28100 Pori |

ePasseli-etätuki