Työaika, työehtosopimukset ja työajantulkinta

Työajanseurantajärjestelmä Visma Entry automatisoi työajan tulkinnan.

Kokeile maksutta

Työajan tulkinta – varmista työehtosopimuksen mukainen palkanmaksu

Visma Entryn avulla varmistat, että palkkojen muodostus noudattaa TES-tulkintaa. Järjestelmä laskee ylityö-, viikonloppu- ja muut korvaukset automaattisesti.
Tiedot kertyvät työajanseurantajärjestelmään reaaliaikaisesti ja läpinäkyvästi.

96_Green_data_search.png

Työaika tulkitaan automaattisesti perustuen siihen, onko työntekijä leimannut työtä, poissaoloa tai muuta työaikamuotoa

96_Green_e_procurement.png

Entry tukee lähes kaikkia suomalaisen työlainsäädännön työehtosopimuksia. Asetuksia voi säätää omien määritelmien mukaisiksi paikallista sopimista varten

96_Green_payslip.png

Lopputuloksena on valmis, virheetön palkka-aineisto ja tiedot ovat reaaliaikaisesti kaikkien osapuolten saatavilla

Entry tekee työajan tulkinnasta helppoa ja läpinäkyvää

 

Määrittele työajan tulkinta oikean työehtosopimuksen mukaan

  • Entry taipuu tyypillisimpien työehtosopimusten työajantulkintaan
  • Voit käyttää useita työaikaryhmiä: esimerkiksi eri TESin, muiden työaikamuotojen tai paikallisten sopimusten alaisia työntekijöitä varten
  • Voit lisätä uusien työaikaryhmien työaikatulkintoja maksutta

 

tyoehtosopimus_678x452.png

 

tyoajantulkinta_678x452.png

 

Ota työehtosopimuksen mukainen työajan tulkinta helposti käyttöön

  • Työajan tulkinnan perusta on helppo luoda
  • Jos yrityksesi TESin mukainen tulkinta vaatii haastavampaa määrittelyä olemme apunasi
  • Entryssä onnistuu myös räätälöity työajan tulkinta

 

Vähennä virheiden määrää automatisoidulla työajantulkinnalla

  • Helpotat palkkahallintoa virheettömällä palkka-aineistolla
  • Minimoi työhön kuluva aika: tunteja ja korvauksia ei tarvitse laskea manuaalisesti

 

automatisoitu_tyoajantulkinta_678x452.png

 

tyoajantulkinta_dashboard_678x452.png

 

Reaaliaikaiset tiedot ovat kaikkien asianosaisten saatavilla

  • Työntekijä, työnantaja ja esimerkiksi projektijohto näkevät samat tiedot
  • Järjestelmä näyttää kertyneet tunnit, liukumat ja ylityöt taustalle syötetyn työehtosopimuksen mukaisesti, reaaliaikaisina

Kokeile heti maksutta!

Kokeile 14 päivän ajan, miten Visma Entryn työajanseuranta ja työajan tulkinta sopisivat yrityksellesi.

Aloita koekäyttö »