Työaikapankki

Työajanseurantajärjestelmä Visma Entryn työaikapankki lisää joustoa työaikoihin.

Kokeile maksutta

Työaikapankki tarjoaa joustoa työaikoihin

Monipuolinen työajanseuranta mahdollistaa lakisääteisen paikallisen sopimisen ja erilaiset työajan joustot. Visma Entryn työaikapankki tuo joustavuutta esimerkiksi kertyneiden ylitöiden tai lomarahavapaiden siirtämiseen työaikapankkiin. Kun sovitut ja pidetyt vapaat löytyvät samasta järjestelmästä, eivät järjestelyt aiheuta ylimääräistä säätöä! Visma Entryn avulla otat joustot käyttöön helposti.

96_Green_vacancy_list.png

Työaikapankki mahdollistaa erilaiset joustavat työaikamallit: työtuntien pankittaminen, pekkaspäivien kerryttäminen ja pankkivapaat

96_green_report_work_hours_4.png

Työnantaja ja työntekijä voivat helposti seurata sekä työaikapankin että saldojen kertymistä

96_Green_customer_reports.png

Liukumasaldot ja työaikapankki pysyvät Entryssä automaatisesti ajan tasalla

Miten voit hyödyntää työaikapankkia ja miksi se kannattaa ottaa käyttöön?

 

Palkitset työntekijöitä hyvin tehdystä työstä

Euromääräisen korvauksen sijaan voit tarjota työntekijälle tunteja pankkiin: esimerkiksi erityisen hyvästä työsuorituksesta tai luottamustehtävästä voi työaikapankin avulla palkita palkallisella vapaalla.

 

tyoajan_palkitseminen.png

 

tyoaikapankki_678x452.png

 

Lomaraha vapaaksi? Työaikapankilla se onnistuu!

Työaikapankin avulla voit tarjota euromääräisiä korvauksia palkallisina vapaina. Ansaittujen lomarahojen vaihto vapaaksi esimerkiksi kesäloman yhteydessä onnistuu helposti työaikapankin avulla.

 

Pekkaspäivät eli työajan lyhennysvapaat

Työaikapankki mahdollistaa joidenkin alojen työehtosopimuksissa määritetyt pekkaset eli työajan tasaus- tai lyhennysvapaat. Pekkasvapaiden manuaalinen lisäys on helppoa ja käyttäminen vaivatonta. 

pekkaset_tyoaikapankki.png

 

ylityot_tyoaikapankki.png

 

Ylityötuntien vaihtaminen vapaaksi työaikapankin avulla

Työaikapankki mahdollistaa myös lisä- ja ylityötuntien pitämisen vapaina, joko määräaikaisesti tai esimerkiksi tietyn tuntimäärän osalta.

Blogi: Työaikapankki, työaikalainsäädäntö ja moderni työajanseuranta

Työaikapankki auttaa yhdistelemään työaikaa, vapaita ja vapaaksi muutettuja etuuksia. Joustava työaika on kilpailutekijä työnantajalle. Sen avulla työn ja vapaan yhdisteleminen on helpompaa ja työelämästä tulee joustavampaa. 

Lue blogiteksti » 

Kokeile työaikapankin sisältävää työajanseurantaa maksutta 14 päivän ajan!

Visma Entryn vakio-ominaisuuksiin kuuluvat sekä työaikapankki että työaikaliukumien seuranta ja raportointi. Entryn TES-työajantulkinta tukee lähes kaikkia suomalaisia työehtosopimuksia, joten sen käyttöönotto on helppoa.

Aloita koekäyttö »