Työaikapankki tarjoaa joustoa työaikoihin

Monipuolinen työajanseuranta mahdollistaa lakisääteisen paikallisen sopimisen ja erilaiset työajan joustot. Visma Entryn työaikapankki tuo joustavuutta esimerkiksi kertyneiden ylitöiden tai lomarahavapaiden pankittamiseen ja käyttöön. Kun sovitut ja pidetyt vapaat löytyvät samasta järjestelmästä, eivät järjestelyt aiheuta ylimääräistä säätöä! Visma Entryn avulla otat työelämän joustot käyttöön helposti.

työtuntien pankittaminen, pekkaspäivien kerryttäminen ja pankkivapaat

Työaikapankki mahdollistaa erilaiset joustavat työaikamallit: työtuntien pankittaminen, pekkaspäivien kerryttäminen ja pankkivapaat

voit helposti seurata sekä työaikapankin että saldojen kertymistä

Työnantaja ja työntekijä voivat helposti seurata sekä työaikapankin että saldojen kertymistä

Liukumasaldot ja työaikapankki pysyvät Entryssä automaattisesti ajan tasalla

Liukumasaldot ja työaikapankki pysyvät Entryssä automaattisesti ajan tasalla

Katso video: näin käytät työaikapankkia Visma Entryssä

Kokeile työaikapankkia vaikka heti

Kokeile, miten Entry toimii! Luomalla maksuttomat koekäyttötunnukset saat Entryn käyttöösi kahdeksi viikoksi. Voit kokeilla työajankirjausta ja muita työajanseurannan työkaluja vapaasti – ja kutsua mukaan myös muita käyttäjiä!

Kokeile Entryä nyt

Miten voit hyödyntää työaikapankkia ja miksi se kannattaa ottaa käyttöön?

Yritys, joka tarjoaa henkilöstölleen joustoa työn ja vapaa-ajan välille, on houkutteleva työnantaja – myös kaikkein kilpailluimmilla toimialoilla. Työajan joustot tarjoavat mahdollisuuden myös kiirepiikkien tasaamiseen sesonkiluontoisessa työssä, eli mahdollisuudesta on usein hyötyä myös työnantajalle.

 

Palkitset työntekijöitä hyvin tehdystä työstä

Euromääräisen korvauksen sijaan voit tarjota työntekijälle tunteja pankkiin: esimerkiksi erityisen hyvästä työsuorituksesta tai luottamustehtävästä voi työaikapankin avulla palkita palkallisella vapaalla.

 

Euromääräisen korvauksen sijaan voit tarjota työntekijälle tunteja pankkiin

 

Lomaraha vapaaksi työaikapankilla

 

Lomaraha vapaaksi? Työaikapankilla se onnistuu!

Voitte sopia euromääräisten korvausten vaihtamisesta palkallisiksi vapaiksi. Ansaittujen lomarahojen vaihto vapaapäiviksi esimerkiksi kesäloman yhteydessä onnistuu helposti työaikapankin avulla.

 

Pekkaspäivät eli työajan lyhennysvapaat

Työaikapankin käyttö mahdollistaa myös joidenkin alojen työehtosopimuksissa määritetyt pekkaset eli työajan tasaus- tai lyhennysvapaat. Pekkasvapaiden manuaalinen lisäys on helppoa ja käyttäminen vaivatonta.

Pekkaspäivät eli työajan lyhennysvapaat

 

Ylityötuntien vaihtaminen vapaaksi työaikapankin avulla

 

Ylityötuntien vaihtaminen vapaaksi työaikapankin avulla

Työaikapankki mahdollistaa lisä- ja ylityötuntien pitämisen palkallisena vapaana – tällöin täytyy kuitenkin sopia siitä vastaako yksi ylityötunti aina yhtä pankkituntia vai millaisilla kertoimilla euromääräiset korvaukset muunnetaan tunneiksi.

Mitä työaikapankin käyttöönotto edellyttää?

Työaikapankin käyttöönotto edellyttää reaaliaikaista työajanseurantaa, sekä sitä että sovitut tunnit ja edut todella siirtyvät sinne niin, että työntekijä näkee pankkinsa saldon reaaliaikaisesti. Toimiva ja helppokäyttöinen työajanseurantajärjestelmä onkin välttämättömyys, jos yrityksessä harkitaan työaikapankin ottamista käyttöön.

Työaikapankin käyttöönotosta sovitaan aina työnantajan ja työntekijän välillä työaikapankkisopimuksella. Siinä määritellään, mitä tunteja, etuisuuksia tai bonuksia pankkiin voi tallettaa, miten säästettyä vapaata voi käyttää – esimerkiksi miten vapaan pitämisen ajankohdasta sovitaan sekä tuleeko työaikapankkiin talletetut tunnit pitää pois ennen työsuhteen loppua, vai voidaanko tunteja vaihtaa näissä tapauksissa rahaksi.

Kokeile työaikapankin sisältävää työajanseurantaa maksutta 14 päivän ajan!

Visma Entryn vakio-ominaisuuksiin kuuluvat sekä työaikapankki että työaikaliukumien seuranta ja raportointi. Entryn TES-työajantulkinta tukee lähes kaikkia suomalaisia työehtosopimuksia, joten sen käyttöönotto on helppoa.

Aloita koekäyttö  

64_energy2.png

Blogi: Työaikapankki, työaikalainsäädäntö ja moderni työajanseuranta

Työaikapankki auttaa yhdistelemään työaikaa, vapaita ja vapaaksi muutettuja etuuksia. Joustava työaika on kilpailutekijä työnantajalle. Sen avulla työn ja vapaan yhdisteleminen on helpompaa ja työelämästä tulee joustavampaa. 

Lue blogiteksti »