Lomasuunnittelu ja poissaolojen seuranta

Visma Entry -työajanseurantajärjestelmä tehostaa vuosilomien ja poissaolojen seurantaa sekä lomasuunnittelua.

Kokeile maksutta

Lomasuunnittelu, poissaolojen seuranta ja kaikki lomapäivien kertymiseen liittyvä tieto yhdessä järjestelmässä

Suunnittele, seuraa, kirjaa ja hyväksy lomat ja poissaolot vaivattomasti. Hyväksyntäprosessia tehostavat esimiehille tulevat ilmoitukset loma- ja poissaolomerkinnöistä.

96_Green_data_export.png

Siirrä kertyneet lomapäivät suoraan palkanmaksu-
järjestelmästä Entryyn

96_Green_happy_file.png

Lomasuunnittelu, lomien hakeminen ja hyväksyminen on helppoa

96_Green_travel_and_expenses.png

Entry tulkitsee automaattisesti lomakorvaukset ja erilaiset lomalajit

96_Green_payroll_and_hr.png

Esimiehet saavat loma-anomuksista ilmoituksen

 

Suunnittele, kirjaa ja hyväksy vuosilomat ja poissaolot helposti

Et tarvitse erillistä lomasuunnittelupohjaa tai lomasuunnitteluexceliä: koko tiimin lomasuunnittelu onnistuu yhdessä näkymässä! Lomien suunnittelu, kirjaaminen ja kirjattujen lomapäivien hyväksyminen on helppoa, oli kyseessä sitten yksittäinen lomapäivä tai pitempi vuosilomajakso.

vuosiloma_poissaolo_678x452.png

 

lomapalkka_lomakorvaus_678x452.png

 

Määrittele itse käytettävät poissaololajit

Kirjaatpa sitten vanhempainvapaita, vuosilomia tai muita poissaoloja kuten pekkasia, voit perustaa ne Entryyn helposti. Vuosilomat, saldovapaat ja työaikapankin kautta käytetyt vapaat on helppo viedä suoraan palkanlaskentaan.

Lue lisää »

 

Lomapäivien kertymät tai saldot ovat läpinäkyvästi tiedossa

Käytettävien lomapäivien ja saldovapaiden määrät ovat sekä työntekijän että työnantajan nähtävillä läpinäkyvästi, samassa järjestelmässä. Voit tarkastaa kertymät tai saldot myös mobiililla.


lomakertyma_678x452.png

 

lomadata_poissaolodata_678x452.png

 

Loma- ja poissaolodata pysyy arkistoituna, sekä työntekijän että työnantajan saatavilla

Poissaolotiedot ja lomasuunnitelmat löytyvät samasta järjestelmästä. Poissaolotiedoista on helppo rakentaa anonyymeja raportteja. Työntekijät voivat tarkistaa omat tietonsa helposti itse.

Lue lisää »

Kokeile Entryä maksutta 14 päivän ajan

Kokeile veloituksetta, miten Entry toimii! Koekäyttötunnusten avulla kokeilet myös lomasuunnitteluun ja vuosilomakertymiin liittyviä työkaluja kahden viikon ajan.

Aloita koekäyttö »  

Kokemuksia Visma Entryn lomasuunnittelusta ja poissaoloseurannasta

surveypal-logo-rgb-tiny.png


Entryn avulla lomien suunnittelu on helpottunut, kun jokainen työntekijä näkee ajan tasalla olevat lomapäivä- ja saldokertymät itse.

"Saan Entrystä kuukausittain loma- ja poissaoloraportit, joista välitän tarvittavat tiedot työterveyteen ja palkanlaskentaan. Työntekijät voivat hahmotella ja anoa lomansa Entryssä, ja tiiminvetäjät myös hyväksyvät ne siellä. Kaikki lomiin liittyvä tieto pysyy yhdessä paikassa ja tiiminvetäjä näkee koko porukan tilanteen helposti."

Anu Tengvall
Surveypal Oy

Lue lisää