Videohakemukset tukevat rekrytointiprosessia ja parantavat hakijakokemusta

Mitäpä jos seuraava rekrytointiprosessinne olisikin osallistavampi ja tehokkaampi jo ansioluetteloiden seulonnasta alkaen?

Edistä yhteistyönä toteutettavaa rekrytointia

Videohakemusten ansiosta muiden tiimin jäsenten on helpompaa osallistua hakijoiden seulontaan, mikä puolestaan tekee päätöksenteosta osallistavampaa. Muut tiimin jäsenet voivat helposti arvioida videohakemuksia silloin, kun heille parhaiten sopii ja antaa palautetta, joka auttaa valitsemaan parhaat ehdokkaat henkilökohtaisia haastatteluja varten.

Yhteistyönä toteutettavassa rekrytoinnissa tärkeintä on kuitenkin se, että sen avulla on helpompi löytää henkilöitä, jotka sopeutuvat hyvin yrityksen kulttuuriin. Työntekijöillä on usein hyvinkin vaihtelevia näkemyksiä siitä, mitä organisaation osana toimiminen käytännössä tarkoittaa. Kun rekrytointiprosessiin osallistuu useita tiimin jäseniä jo sen varhaisista vaiheista lähtien, saadaan kattavampi kuva siitä, kuinka hyvin hakija sopii osaksi työyhteisöä.

Varmista tasapuolisuus

Yhteistyönä toteutettava rekrytointi saattaa myös pienentää tiedostamattoman puolueellisuuden vaikutusta rekrytointiprosessiin. Se, että rekrytointiin osallistuu useita työntekijöitä lisää yrityksen toiminnan läpinäkyvyyttä ja pienentää hakijoihin kohdistuvan syrjinnän ja ennakkoluulojen riskiä.

Videohakemusten hyödyntäminen on itsessään syrjimätön rekrytointitapa. Kaikkia hakijoita pyydetään vastaamaan videolla samoihin kysymyksiin, jolloin eri hakijoiden vastauksia on helppo verrata toisiinsa. Kun kaikille hakijoille osoitetaan täysin samat kysymykset, rekrytointiprosessissa vältytään puolueellisuudelta ja mahdollisilta väärinkäsityksiltä.

Paranna hakijoiden kokemusta

Mahdollisuus videohakemuksen tekemiseen sitouttaa hakijan rekrytointiprosessiin jo varhaisessa vaiheessa. Pitää toki myöntää, että osalle hakijoista videon nauhoittaminen voi nousta kynnyskysymykseksi.  Uskomme kuitenkin, että motivoituneimmat ja kiinnostuneimmat hakijat tarttuvat toimeen. Videohakemuksessa hakija voi tuoda persoonansa esille ja itsestään voi kertoa aidommin kuin paperilla. 

Tarjoa hyvä hakijakokemus läpi koko rekrytointiprosessin ja varmista, etteivät parhaat hakijat karsiudu kenenkään tietämättä jo ansioluetteloiden seulontavaiheessa.
 

Katso lisää videohakemustoiminnosta

Lue AVARN Securityn kokemuksia EasyCruitista

AVARN Security Ruotsi rekrytoi aktiivisesti, vaikkapa 150-180 uutta työntekijää ydinvoimalaitokselle. Näin laajan rekrytoinnin hoitaminen ilman järjestelmää on lähes mahdotonta. Täytä sähköpostiosoitteesi, niin pääset lukemaan AVARN Securityn HR Business Partner Torgny Weickin kokemuksia EasyCruitista.

Suostumus on pakollinen lomakkeen lähettämiseksi

Haluatko kuulla lisää?