Visman Digitaalinen Indeksi 2017

Lataa raportti

Kaiken olemassa olevan tutkimustiedon valossa digitaalisuuden ja automaation hyötyjen voisi kuvitella olevan jo itsestäänselvyys. Mutta käyttävätkö pk-yritykset digitaalisia työkaluja liiketoimintaprosessiensa sujuvoittamiseen? Sen me halusimme selvittää.

Pyysimme suomalaisten pk-yritysten toimitus- ja talousjohtajia arvioimaan kuinka pitkälle seitsemän yleistä liiketoimintaprosessia on digitalisoitu heidän yrityksessään. Saimme yli 400 vastausta, joiden perusteella muodostimme digitaalisuuden tilaa pk-yrityksissä mittaavan Visman Digitaalisen Indeksin. Vastaava tutkimus tehtiin myös muissa Pohjoismaissa. Vertailussa on mukana yli 3000:n toimitus- ja talousjohtajan näkemykset Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta.

Miten suomalaiset yritykset pärjäävät pohjoismaisessa vertailussa? Onko eri liiketoimintaprosessien digitaalisuuden välillä suuria eroa?

Alta pääset lataamaan raportit ja vertailemaan oman yrityksesi tilannetta muihin.

Visma Digitaalinen Indeksi 2017

Suostun siihen, että henkilötietojani käsitellään tässä kuvatulla tavalla ja että Visma voi lähettää minulle sähköpostia aiheista joihin olen osoittanut kiinnostusta.