Kaiken olemassa olevan tutkimustiedon valossa digitaalisuuden ja automaation hyötyjen voisi kuvitella olevan jo itsestäänselvyys. Mutta käyttävätkö pk-yritykset digitaalisia työkaluja liiketoimintaprosessiensa sujuvoittamiseen? Sen me halusimme selvittää.

Pyysimme suomalaisten pk-yritysten toimitus- ja talousjohtajia arvioimaan kuinka pitkälle seitsemän yleistä liiketoimintaprosessia on digitalisoitu heidän yrityksessään. Saimme yli 400 vastausta, joiden perusteella muodostimme digitaalisuuden tilaa pk-yrityksissä mittaavan Visman Digitaalisen Indeksin. Vastaava tutkimus tehtiin myös muissa Pohjoismaissa. Vertailussa on mukana yli 3000:n toimitus- ja talousjohtajan näkemykset Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta.

Miten suomalaiset yritykset pärjäävät pohjoismaisessa vertailussa? Onko eri liiketoimintaprosessien digitaalisuuden välillä suuria eroa?

Alta pääset lataamaan raportit ja vertailemaan oman yrityksesi tilannetta muihin.