Yritysten kansainvälistymisen haasteista ja mahdollisuuksista

Matkailu avartaa, sanotaan. Lomamatkoilla törmäämme kulttuurieroihin, mutta se annetaan meille ”turisteille” useimmiten anteeksi. Liikemaailmassa asiat ovat kuitenkin toisin.

Näin päivätyökseni kansanvälisten asiakkaiden kanssa toimiessani huomaan, että yritykset eivät suinkaan pelkää kansainvälisille markkinoille suuntaamista, vaikka tuntemus kohdemaan toimintatavoista olisikin hyvin vähäistä. Kansainvälistyminen on mainio tapa, ja useille yrityksille ainoa tapa hakea kasvua ja laajentaa liiketoimintaansa. On hyvä kuitenkin varautua siihen, että toiseen maahan suuntaaminen on kuin hyppy tuntemattomaan, johtuen mm. mahdollisista kulttuurieroista, poikkeavasta markkinatilanteesta ja eroavista toimintatavoista.

Paikallinen yhteistyökumppani menestyksen avainasemassa

Liiketoiminnan suunnitteleminen vieraassa maassa vie paljon aikaa ja prosessi voi olla pitkä. Usein yritykset kokevat paineita kilpailun alla ja sortuvat sitä myötä nopeaan päätöksentekoon. Mielestäni avain menestykseen on kuitenkin riittävä tuntemus paikallisista eroavaisuuksista. Tuntemuksen avulla voi välttyä kalliiksi koituvista virheistä, esimerkiksi arvonlisäseuraamuksista.

Kaikkien asioiden selvittely, aina kohdemarkkinoista juridisiin käytäntöihin, on kuitenkin lähes mahdotonta tehdä lyhyellä aikavälillä, eikä sitä tarvitsekaan tehdä. Tämän takia luotettavat kumppanit kohdemaassa ovat mielestäni tärkein edellytys onnistumiseen. Eri kumppaneilla voi olla hyvinkin iso rooli liiketoiminnan käynnistämisessä ja paikallisen tuntemuksen välittämisessä. On siis elintärkeää, että kumppaninsa ammattitaitoon voi luottaa.

Työssäni minulla on mahdollisuus tutustua eri puolella maailmaa toimiviin kansainvälisiin yrityksiin, useilta eri toimialoilta. On ilo auttaa heitä pääsemään alkuun liiketoimintansa käynnistämisessä Suomessa ja toivon heidän kokevan luottamusta henkilöstömme ammattitaitoa kohtaan. 

Jos olet suuntaamassa liiketoimintasi ulkomaille tai olet töissä kansainvälisessä työympäristössä, niin voit aloittaa tutustumalla paikalliseen liiketoimintakulttuuriin World Business Culture sivulta.

Daniela Leppänen

Daniela Koli
Sales and Marketing Manager
Visma Services Oy

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: