Siirry sisältötekstiin

Yrityksen maksuvaikeudet – mitä yrittäjän kannattaa ja mitä ei kannata tehdä?

”Ei tänne mitään kalliita konsultteja tarvita”. Muun muassa tämä on ollut vastaus siihen, kun kysyn yritysten vastuuhenkilöiltä sitä, miten yritys reagoi omiin maksuvaikeuksiinsa.

Yksi vaihtoehto on olla tekemättä mitään, joka on todennäköisesti yleisin ratkaisu. Seuraus tekemättömyydestä on usein valitettavasti se, että maksuvaikeudet pahenevat ja yrityksestä tulee maksukyvytön.

Maksukykyyn liittyvät ongelmat

Erilaiset maksukykyyn liittyvät ongelmat ovat yhteisiä sekä yrityksille että yksityishenkilöille. Rahaa saadaan sisään vähemmän kuin sitä kuluu. Teoriassa yritys pystyy seuraamaan paremmin oman maksukykynsä kehitystä, koska yrityksen tulee pitää kirjaa tuloista ja menoistaan. Kirjanpidon yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin antaa tietoa yritykselle itselleen.

Käytännössä maksuvaikeudet ilmenevät siten, ettei juokseviin velvoitteisiin riitä rahaa. Tämä johtaa siihen, että ostovelkojen maksuajat pitenevät. Lisää rahaa kuluu erilaisiin maksuviivästysten seurauksiin eli viivästyskorkoihin, perintäkuluihin tai ulosottomaksuihin. Yritys saa lopulta maksuhäiriömerkinnän, jolloin esimerkiksi yrityksen käyttämä luotollinen tili saattaa mennä kiinni.

Maksuvaikeudet ovat stressaavaa aikaa myös yrittäjälle itselleen. Erilaisia velkojien tai velkojien käyttämien perintäyhtiöiden kirjeitä tulee ovista ja ikkunoista. Haastemies kolkuttelee ovella, kun velkojat pyrkivät saamaan saatavalleen ulosottoperustetta eli suoritustuomiota. Tällaisissa tilanteissa sorrutaan myös erittäin kriittisiin virheisiin kuten niihin, että kirjanpito jää kokonaan hoitamatta tai julkisyhteisöiden vaatimat ilmoitukset antamatta.

Kirjanpito ja verotus – kohtalonyhteydessä keskenään

On tärkeää tiedostaa, että kirjanpito ja verotus ovat kohtalonyhteydessä keskenään. Kirjanpidosta johdetaan ne tiedot, joita käytetään verotuksen perusteena. Jos kirjanpitoa ei tehdä ja verohallinnolle toimitettavat ilmoitukset jäävät tekemättä, määrää verohallinto verot maksuun arvioimalla. Arviointia ei tehdä alakanttiin, joten yritykselle määrätään maksuun enemmän veroja kuin sen tosiasiallisesti pitäisi maksaa. Kirjanpidon laiminlyönti tai ilmoituspuutteet voivat johtaa myöhemmin myös rikosprosessiin.

Mitä maksuvaikeuksien ilmaantuessa pitäisi tehdä?

Helpoin ratkaisu on liiketoiminnan omatoiminen saneeraaminen, kuten kulurakenteen karsiminen ja sen suhteuttaminen tulorahoitukseen. Keinoina ovat esimerkiksi työntekijöiden irtisanomiset tai lomautukset. Nykyisin kotimaiseen työehtosopimusjärjestelmään on tuotu myös kriisilausekkeet, joka mahdollistaa myös työehtojen määräaikaisen heikentämisen, jos työnantaja on kohdannut maksuvaikeuksia.

Yrityssaneeraus

Vaihtoehtona on myös yrityssaneeraus, joka on mielestäni mainettaan parempi menettely. Maine on mennyt lähinnä siksi, että yrityssaneerausta käytetään konkurssiin korvikkeena ajan pelaamiseen. Yrityssaneeraus voi olla myös vapaamuotoisempi menettely, joka ei ole yritykselle niin jäykkä ja kallis kuin lakisääteinen saneerausmenettely. Vapaaehtoisessa saneerausmenettelyssä myös yrityksen oma maine on turvatumpi, mutta sen edellytyksenä on, että toimenpiteisiin ryhdytään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Vapaaehtoinen saneerausmenettely

Vapaaehtoisessa saneerausmenettelyssä avainasemassa on yhteydenpito velkojiin ja toimenpiteistä sopiminen velkojien kanssa. Nämä toimenpiteet ovat velkojen järjestely ja liiketoiminnan saneeraustoimenpiteet. Menettelyssä ei ole varsinaista selvittäjää, joka on tavanomaisesti saneerausmenettelyjä hoitava asianajaja. Ilman selvittäjää säästetään myös kustannuksia. Vapaaehtoinen saneerausmenettely ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen tulisi kuitenkin tapahtua ns. saneerausvalmistelijan eli ulkopuolisen asiantuntijan toimesta, joka vastaa mm. saneerausohjelmaluonnoksen laatimisesta.

Asiantuntija apuna aikaisessa vaiheessa

Yrittäjät ovat maksuvaikeuksien ilmaantuessa valitettavan yksin. Kirjanpitäjä tai tilintarkastaja varmasti havaitsevat yrityksen maksuvaikeudet läheltä, mutta heistä kumpikaan ei ole velvoitettu ryhtymään toimiin tilanteen korjaamiseksi. Apua kuitenkin on olemassa, ja asiantuntevan avustajan puoleen kannattaakin kääntyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällä tavoin onnistumisen mahdollisuudet saneeraustoimenpiteissä ovat huomattavasti paremmat.

Visma Financial Solutionsin asiantuntijat luovat yrityksellesi aina kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvat käytännöt. Käsittelemme kaikki toimeksiannot yksilöllisesti ja valvomme prosessia toivottuun lopputulokseen saakka.

Suosituimmat