Siirry sisältötekstiin

Yhdistämällä pehmeitä ja kovia perinnän mittareita saat parhaan tuloksen

Mittarit tuovat selkeyttä liiketoimintaan ja auttavat keskittymään oleellisiin asioihin – siis myös saatavien hallintaan ja perintään. Onkin tutkittu, että määrätietoinen mittareiden käyttäminen parantaa merkittävästi perintätulosta ja auttaa vähentämään saatavien hallintaan liittyvien rutiinitöiden määrää (katso tästä koko Visman perintätutkimus). Tässä artikkelissa kerromme siitä, millaisilla mittareilla perinnän onnistumista kannattaa mitata.

perinnän mittarit

Oikeat mittarit parantavat perinnän onnistumista

Mittaaminen sekä nykytilan että historian tulkintaa ja on itsessään turhaa, ellei sitä käytetä pohjana tulevan liiketoiminnan suunnittelussa. Relevanttien asioiden mittaaminen ja niiden pohjalta kehitetyt entistä paremmat toimintatavat ohjaavat yrityksen perintää kohti haluttua suuntaa.

Perintää kannattaa mitata useammalla mittarilla

Määrätietoinen saatavienhallinta edellyttää, että toiminnan onnistumista mitataan. Lähes yhdeksän kymmenestä yrityksestä mittaakin saatavienhallintaa ainakin yhdellä mittarilla.

Visman toteuttaman perintätutkimuksen mukaan useamman kuin yhden mittarin käyttäminen saatavien hallinnan mittaamisessa parantaa luottokaupan onnistumista merkittävästi. Tutkimuksessa havaittiin, että mitä useammalla tavalla yritys mittaa saatavien hallintaa, sitä useammin se on onnistunut siinä erittäin hyvin tai hyvin viime vuoden aikana.

Määrätietoisuus toiminnassa ja mittareiden käyttö tuottaa myös tulosta. Esimerkiksi yli puolet (58 %) niistä yrityksistä, jotka mittaavat saatavien kiertoa, on onnistunut nopeuttamaan saatavien kiertoa erittäin hyvin tai hyvin.

Käytä sekä taloudellisia, että asiakkaiden käyttäytymisen mittareita

Saatavien hallinnassa on onnistuttu parhaiten, kun taloudellisten mittareiden lisäksi on mitattu asiakkaiden käyttäytymistä.

Niin sanottujen kovien eli taloudellisten mittareiden sekä pehmeiden eli asiakkaiden käyttäytymistä mittaavien mittareiden yhdistäminen parantaa yrityksen saatavien hallinnan tuloksia. Kun taloudellisten mittareiden lisäksi on mitattu asiakkaiden käyttäytymistä jopa kolmessa tapauksessa neljästä on onnistuttu erittäin hyvin tai hyvin viime vuoden aikana (ks. perintätutkimus).

Yleisimmin käytetyt perinnän mittarit ovat luottotappioiden ja erääntyneiden laskujen määrä. 76% yrityksistä mittaa saatavien hallintaansa luottotappioiden määrällä ja 54% erääntyneiden laskujen määrällä. Velallisten asiakaskokemus perintään liittyen mittaa puolestaan vain 7% kaikista tutkituista yrityksistä ja 14% ei mittaa saatavien hallintaansa mitenkään.

14% yrityksistä ei mittaa saatavien hallintaansa

Pyydä apua asiantuntijoilta mittareiden valintaan

Jos kaipaat apua perinnän mittareiden valinnassa, voit kääntyä saatavien hallinnan asiantuntijoiden puoleen. Heillä on kokemusta lukuisista vastaavanlaisista yrityksistä ja niiden luottokaupasta sekä käsitys siitä, mitä saatavien hallinnan kehittäminen vaatii ja miten se kannattaa toteuttaa.

Lue lisää perintätutkimuksen tuloksista

Jos haluat lukea lisää tutkimustietoa perinnästä ja sen mittaamisesta, lataa maksuton perintätutkimuksemme. Siitä löydät tietoa mm. siitä, millä toimialoilla perinnän tarve on suurin, miten perinnän automatisointi ja sähköistäminen vaikuttavat sen onnistumiseen, miten perinnän mittaaminen vaikuttaa sen onnistumiseen ja mitä velalliset pitävät erityisen tärkeänä perinnässä.

Suosituimmat