YEL-työtulo yrittäjän sosiaaliturvan perustana


YEL-työtulon määrä vaikuttaa yrittäjäeläkkeen lisäksi yrittäjän sosiaaliturvaan kokonaisuudessaan.Vastuu yrittäjän työtulon riittävästä tasosta on yrittäjällä itsellään. Miten työtulo kannattaa suunnitella?

Yrittäjän YEL-työtulon määrä vaikuttaa yrittäjäeläkkeen lisäksi koko yrittäjän sosiaaliturvaan. Yrittäjä saa tukea toimeentuloonsa, jos hän sairastuu, jää työttömäksi tai saa perheenlisäystä. YEL-työtuloa käytetään päivärahojen laskennan perusteena.

YEL-vakuutetun sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha määräytyvät yrittäjän eläkevakuutuksen vuosityötulon mukaan. Vuonna 2016 alkavan päivärahan perusteena on vuoden 2014 keskimääräinen YEL-työtulo, joka on tarkistettu palkkakertoimella. Yrittäjä voi myös pyytää Kelaa laskemaan päivärahan työkyvyttömyyttä edeltävän kuuden kuukauden YEL-työtulon perusteella, jos työtulo vuosituloksi muutettuna on vähintään 20 prosenttia suurempi kuin verotuksessa todettu työtulo.

YEL-työtulo on yrittäjän työttömyyspäivärahan perusta

Yrittäjän työttömyyspäiväraha perustuu YEL-työtuloon. Yrittäjällä on oikeus työttömyyspäivärahaan 1.1.2016 alkaen, kun hänellä on viimeisen neljän vuoden aikana YEL-, MyEL- tai TyEL-ansioita vähintään 15 kuukaudelta ja hänen YEL-työtulonsa on vähintään 12 420 euroa vuonna 2016. Lisäksi hän on lopettanut tai keskeyttänyt yritystoiminnan ja työvoimaviranomainen on todennut hänet oikeutetuksi etuuteen. Kela maksaa peruspäivärahaa, jos yrittäjä ei kuulu työttömyyskassaan.

YEL-työtulo vaikuttaa lisäksi Kelan myöntämään äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahaan sekä osittaiseen vanhempainrahaan, erityishoitorahaan sekä kuntoutusrahaan. Työtulo on peruste vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeen määrälle. Vapaaehtoisiin eläkkeisiin verrattuna YEL-vakuutus tarjoaa elinikäisen vanhuuseläketurvan.

Vastuu työtulon riittävästä tasosta on yrittäjällä

Työtuloa voi muuttaa yritystoiminnan kehittyessä ja muuttuessa, mutta ei takautuvasti. Työtulon määrän tulee vastata palkkaa, jota työsuhteessa maksettaisiin saman ammattitaidon omaavalle henkilölle kuin yrittäjä itse on, mikäli hänet palkattaisiin samaan työhön. YEL-työtulon määrää suunniteltaessa voi myös miettiä millä kuukausitulolla pärjäisi, jos sairastuisi tai jäisi eläkkeelle. YEL-työtulo voi olla vähintään 7 557,18 euroa ja korkeintaan 171 625,00 euroa vuodessa (v. 2016).  YEL-maksu lasketaan YEL-työtulon perusteella. YEL-maksujen maksuerät voi sopia joustavasti vakuutusyhtiön kanssa. YEL-maksun voi vähentää täysimääräisenä verotuksessa.

Vastuu työtulon määrästä on yrittäjällä itsellään. YEL-työtulo kannattaa pitää riittävällä tasolla. Siten yrittäjä turvaa toimeentulonsa eri elämän tilanteissa.

Mikäli työtulon laskenta askarruttaa mieltäsi, tilitoimistoistamme ympäri Suomen löydät yrittäjän taloushallinnon asiantuntijat. Ota meihin yhteyttä!

 

KatiGronberg

 

 

Kati Grönberg
Taloushallinnon asiantuntija, Business Advisor -koulutettava

Visma Services Oy

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: