Siirry sisältötekstiin

xTampuuri ladattavissa Applen kaupasta

xTampuurin avulla huoltomiehet, isännöitsijät, asiakaspalvelu ja kiinteistöpäälliköt käsitellä Tampuurissa olevia tietoja suoraan kentällä päätelaiteriippumattomasti. Sovellus tukee ennen kaikkea kentällä tapahtuvaa tekemistä, jossa ajantasaisen tieto on aina käytettävissä sijainnista riippumatta.

Sähköinen vikailmoitus Tampuurissa

xTampuuri löytyy nyt myös Apple kaupasta, lataa sovellus suoraan iPhonen tai iPadin kauppa-sovelluksen kautta.

Lisätietoja xTampuurin ominaisuuksista

xTampuuri sovelluksen avulla kenttätyö helpottuu huomattavasti ja kiinteistöihin liittyvät tehtävät, tarkastukset sekä perustiedot ovat käyttäjällä aina mukana matkassa. xTampuuri toimii täysin reaaliaikaisesti ja tarjoaa mm. push-ilmoitukset uusista palvelupyynnöistä sekä tarkastuksista. Sovellus tukee mobiililaitteen ominaisuuksia, mm. kameraa ja puheen tunnistusta. Kuvien liittäminen ja tekstin syöttö sanelemalla helpottaa esimerkiksi ilmoitusten (palvelupyyntöjen tai vikailmoitusten), tarkastuksien sekä laadunhallinnan tekemistä suoraan kentällä.

Tarkastuksien osalta sovelluksessa on myös Offline tuki, joka mahdollistaa tarkastuksien tekemisen myös ilman verkkoyhteyttä kentällä.

Alla vielä lyhyt yhteenveto sovelluksen hyödyistä ja ominaisuuksista.

Toimisto taskussa

 • Työ ei ole sidottu aikaan, paikkaan tai pysyvään organisaatioon
 • Työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy
 • Rutiininomaisista töistä siirrytään jatkuvaan oppimiseen, pilotointiin ja improvisointiin

Saavutettavia liiketoimintahyötyjä:

 • Ajansäästö: tietoja voidaan jakaa ja käsitellä ajasta ja paikasta riippumatta
 • Asiakastyytyväisyys: kenttätyössä ajantasaiset tiedot mahdollistavat nopean reagoinnin muuttuviin tilanteisiin ja asiakastarpeisiin sekä raportoinnin työn etenemisestä
 • Henkilöstön tuottavuus ja kustannussäästö: työjonot, työtilausten jako ja raportointi hoidetaan tehokkaasti mobiililaitteilla ilman ylimääräistä paperityötä

Kiinteistötiedot

 • Perustiedot
 • Kiinteistön osapuolet (huolto, siivous, isännöinti jne.)
 • Kiinteistön tehtävät (huoltotehtävät ja ilmoitukset)
 • Autopaikkojen varaajalistat
 • Asukaslistat
 • Asukkaiden perustiedot

Ilmoitukset (palvelupyynnöt ja vikailmoitukset)

 • Omien tehtävien selaaminen
 • Oman yrityksen tehtävien selaaminen
 • Kiinteistöjen vikailmoituksien selaaminen sekä eri työnsuorittajien töiden selaaminen kentällä
 • Työn alle ottaminen sekä valmiiksi kuittaaminen
 • Uusien ilmoituksien muodostaminen kentällä kuvien kanssa
 • Valokuvien ottaminen prosessin eri vaiheissa
 • Karttatieto

Huoltotehtävät

 • Omien tehtävien selaaminen
 • Oman yrityksen tehtävien selaaminen
 • Tehtävien kuittaaminen
 • Karttatieto

Laadunseuranta

 • Tekniset tarkastukset ja kuvien ottaminen
 • Päivittäisseuranta ja kuvien ottaminen
 • Kommenttien läpikäynti

Asuntotarkastukset

 • Ennakko-, muutto-, huoneisto- ja määräaikaistarkastukset
 • Kuvien ottaminen, sekä poistaminen, tarkastuksen eri vaiheissa joko tarkastuskohteisiin tai itse tarkastukseen
 • Tarkastuksien muodostaminen kentällä (yksittäin sekä massana)
 • Tuuraustilanteissa tarkastajan vaihtaminen
 • Tarkastusaikojen määrittäminen massana
 • Tilauksien (ilmoituksien) tekeminen tarkastuksien pohjalta
 • Tarkastusyhteenvedon esikatselu sekä liittäminen suoraan tilaukseen
 • Vakuudenpidätyksien syöttäminen suoraan kentällä
 • Karttatieto

Asukaslistat

 • Asukkaiden hakeminen esimerkiksi oven avauksien yhteydessä
 • Asukastietojen haku

Offline käyttö

 • Ei vaadi aktiivista yhteyttä

xTampuuri sovelluksen käyttäminen vaatii Tampuuri tunnukset. Ota yhteys Tampuuritukeen osoitteessa tampuurituki@talokeskus.fi, jos haluat kokeilla Tampuuria.

Suosituimmat