Siirry sisältötekstiin

Wilma Dashboard on oppilaitosten loikka tiedolla johtamiseen

Wilma Dashboard on ketterä työkalu, joka visualisoi datan oppilaitosten käyttöön ajantasaisesti. Suomen Yrittäjäopisto uudisti ja nykyaikaisti tietohallintoaan sen avulla.

Wilma Dashboard tiedolla johtamisen tueksi opetuksen järjestämiseen.

Wilma Dashboard on ketterä työkalu, joka visualisoi datan oppilaitosten käyttöön ajantasaisesti. Suomen Yrittäjäopisto uudisti ja nykyaikaisti tietohallintoaan sen avulla.

Suomen Yrittäjäopisto on valtakunnallinen aikuiskouluttaja, joka järjestää koulutusta verkossa sekä usealla eri paikkakunnalla. Vuosittain Yrittäjäopiston koulutuksissa opiskelee noin 4000 opiskelijaa. Wilma Dashboard on Suomen yrittäjäopistossa ahkerassa käytössä. 

”Wilma Dashboardin kautta on mahdollista kerätä paljon tietoa. Se vaati kuitenkin henkilöstön kouluttamista järjestelmän käyttöön. Nyt kun se on opittu, saamme Dashboardista hyödyn irti”, kertoo rehtori Jorma Kukkeenmäki

Oppilaitokset pystyvät seuraamaan Wilma Dashboardin avulla tutkintomääriä ja tutkintotavoitteiden toteutumista, opintopisteiden määriä ja jakautumista sekä henkilöstön työn kuormittavuutta.

”Asetamme vuosittain tavoitteet tutkintojen ja opiskelijoiden määrälle, ja Wilma Dashboardin kautta voin seurata tavoitteiden täyttymistä. Dashboardin kautta saan myös näkymän opintopistekertymiin”, Kukkeenmäki kertoo. 

Wilma Dashboard ei kuitenkaan ole pelkkä johdon työkalu, vaan järjestelmää käyttävät esimerkiksi koulutuspäälliköt, tiiminvetäjät, johtajat sekä talouden asiantuntijat. Suomen Yrittäjäopistossa sillä seurataan muun muassa henkilöstöresurssin riittävyyttä. 

”Koulutuspäällikkömme käyttävät Wilma Dashboardia seuratessaan opiskelijakertymää per ohjaaja. Näin he pysyvät kärryillä siitä, onko työntekijöillä oikea kuorma ja miten kuormitus on työntekijöiden kesken jakautunut.”

Tuottavuus kasvoi

Perinteisesti tietoa on kerätty oppilaitoksissa itse eri tietokannoista, jolloin mittaroidun ja vertailukelpoisen tiedon saaminen on ollut työlästä ja aikaa vievää. Wilma Dashboard nopeuttaa ja helpottaa tätä työtä huomattavasti.

”Olemme halunneet viedä tietotyön nykyaikaiselle tasolle. Dashboard on vähentänyt tarvetta käsintehtyyn tietotyöhön. Aiemmin järjestelmän pääkäyttäjä keräsi informaation, jota pyöriteltiin Exceleissä. Nyt kustannukset ovat pienentyneet ja tuottavuus kasvanut.”

”Wilma Dashboard on ollut meille erittäin hyödyllinen. Koen, että meitä on myös kuunneltu kehitystyössä,” Kukkeenmäki summaa. 

Ennusteita historiatiedon avulla

Visma Enterprisen koululiiketoiminnan johtaja Teemu Lehtonen kertoo, että Wilma Dashboardia on tarkoitus kehittää muun muassa lisäämällä siihen historiatietoa. Sen avulla järjestelmä voi tunnistaa trendit ja tehdä ennusteita. 

”Tällä hetkellä Wilma Dashboard kuvastaa nykytilannetta. Jatkossa historiatietoa seuraamalla saadaan ensin trendi, jonka jälkeen päästään ennustamiseen ja oppimisanalytiikkaan. Voimme tarjota uusia palveluita: järjestelmä voi hälyttää niin rehtorilla opettajalla kuin jopa oppilaallakin, jos jokin trendi alkaa näyttää huolestuttavalta”, visioi Lehtonen

Jotta tiedonmurskajaisiin päästään, Wilma Dashboardin on saatava käyttöönsä runsaasti numeerista tietoa. Tässä piilee haaste, joka on tulevaisuudessa ratkottava. Lehtonen kuvailee, miten sama tieto voi tulla useista eri järjestelmistä eri muodossa. Tiedon esittämistapa on saatava standardoitua. 

”Yksi virstanpylväs on ensi vuonna tapahtuva kaikkien asiakkaiden tietokantojen siirtäminen pilveen. Samalla voimme muodostaa uutta raportointikantaa ja miettiä standardointia. Wilma Dashboardin tuoma lisäarvo kasvaa entisestään – kaikille käyttäjille”, Lehtonen toteaa. 

”Meillä on isot ambitiot kehittää Wilmaa eteenpäin. Suuntana on antaa oppilaitoksille välineet tiedolla johtamiseen.”

Visma Enterprise hankki Dashboardin School Day Helsinki Oy:ltä syyskuussa. Palvelu on kehitetty Wilman avointen rajapintojen päälle, ja sen siirtäminen kiinteäksi osaksi Wilmaa on osa jatkuvaa kehittämistä, jolla pyritään helpottamaan oppilaitosten tietotyötä.

Suosituimmat