Vuoden vaihtumisen haasteita

Vuoden viimeiset kuukaudet ja vuoden vaihtuminen ovat kiireisintä aikaa useilla työpaikoilla. Työpaineita ei suinkaan helpota se, että useat liiketoimintaan vaikuttavat päätökset, suunnitelmat ja uudistukset on tapana, vaikkei laki sitä vaatisikaan, tehdä  juuri tällöin. Aika on uutta informaatiota tulvillaan, ja omaa osaamista sekä tietoja tulisi päivittää jatkuvasti pysyäkseen ajan hermolla.

Valtiovarainministeriö on julkaissut ehdotuksen vuoden 2013 budjetin veroratkaisuista. Onko teidän yrityksessänne jo ehditty perehtymään ehdotuksen sisältöön ja uudistusten mahdollisiin liiketoimintavaikutuksiin?

Vuoden 2013 veroratkaisut pitävät sisällään mm. suunnitelman tuloveroasteikon uudeksi tuloluokaksi, tuloverolain muutoksia, veroista vapaan kilometrikorvauksen muutokset, arvonlisäverolain ja vakuutusmaksuverolain muutokset. Lisäksi muutoksia on suunnitteilla perintö- ja lahjaveroon, varainsiirtoveroon ja moniin muihin tärkeisiin laskentaan ja taloudenhallintaan liittyviin asioihin. (Tiivistelmä valtion 2013 budjetin veroratkaisuista)

Muistathan, että lisää apua ja asiantuntemusta löydät aina tarvittaessa omasta tilitoimistostasi, kirjanpitäjältäsi ja palkanlaskijaltasi. Olethan tarvittaessa yhteydessä, kun tarvitset konsultointia.

 

 

Anitta Simonen

Palvelujohtaja, KLT
Visma Services Oy

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: