Siirry sisältötekstiin

Voiko perintä tuottaa hyvää asiakaskokemusta?

Visma Duetto Oy:n teettämä perintätutkimus valottaa tarkasti yritysten perintäkäytäntöjä. Lue blogista lisää tutkimuksen tuloksista ja hyödynnä tuloksia omassa liiketoiminnassasi.

Visma Duetto Oy:n perintätutkimus 2017

Visma Duetto Oy:n perintätutkimus vahvistaa, että perintä on yritysten arkea.

Teimme tutkimuksen suomalaisten yritysten tavoista ja näkemyksistä hoitaa laskusaataviaan. Perintä on yritysten arkea ja neljä viidestä yrityksestä joutuu perimään saataviaan. Kuusi yritystä kymmenestä hyödyntää sähköisiä perintätyökaluja, ja ne, jotka niitä ovat hyödyntäneet kertovat sen parantaneen merkittävästi raportointia ja nopeuttaneen maksujen saamista.

Perintä kiinnostaa ja askarruttaa yrityksiä monella tavalla. Toisilla lähestymistapa on tehokkuusnäkökulma ja toisilla asiakasnäkökulma. Visma Dueton tavoite on yhdistää nämä kaksi asiaa, ja sen vuoksi lähdimme myös tutkimaan miten suomalaiset yritykset nämä asiat kokevat.

Perinnän tavoitteena on hyvä asiakaskokemus

Monessa yrityksessä asiakaskokemuksesta puhutaan paljon ja sille asetetaan tavoitteita. Asiakaskokemus kattaa kaikki ne kokemukset, joita asiakas kohtaa asioidessaan yrityksen kanssa. Näin ollen myös perintä on erittäin tärkeässä roolissa asiakaskokemuksen suhteen. Perintä on parhaimmillaan asiakasta entisestään yritykseen sitouttava positiivinen kohtaaminen. Hyvä asiakaskokemus ja asiakkaan saama arvo vaikuttavat hyvään asiakastyytyväisyyteen ja asiakkaan haluun asioida yrityksen kanssa. Perintätoimisto ei varmastikaan ole ensimmäisiä tahoja, joiden kanssa asiakkaat haluavat asioida. Tämän takia meidän tehtävämme onkin lujittaa asiakaskokemusta maksavan asiakkaan ja myyvän yrityksen välillä.

Tutkimme asiakaskokemusta velallisyritysten näkökulmasta. Joka neljäs pienyritys on ollut perinnän kohteena viimeisen vuoden aikana ja kolmessa neljästä tapauksessa yrittäjä olisi valmis suosittelemaan sitä tapaa, jolla heitä asiasta huomautettiin. Liian ärhäkkäistä keinoista velalliset eivät pidä ja se vaikuttaa yrityksen maineeseen negatiivisesti. Pienyrittäjille myös perinnän käytännöt eivät ole tuttuja, jolloin asiakaspalvelun merkitys kasvaa. 42% suomalaisista yrityksistä tuntee huonosti tai melko huonosti kuluttaja- ja yritysperinnän eroja.

Velallisasiakkaille palvelun toimivuuden helppous ja asiakkaan tilanteen selvittäminen ennen perintätoimia ovat tärkeitä. Ystävällisyys, kohteliaisuus ja asiallisuus ovat asioita, joita velallisasiakkaat arvostavat ja ne vaikuttavat hyvän asiakaskokemuksen syntymiseen perinnän osalta. Myös selkeys ja selkeäkielisyys ovat tärkeitä asioita, niin velallisten kuin velkojienkin mielestä.

Perinnän automatisointi parantaa perintätulosta

Hyvän asiakaskokemuksen lisäksi perinnän sähköistäminen parantaa perinnän onnistumista. Kuusi kymmenestä käyttää sähköisiä perintätyökaluja, ja joka kahdeksas yritys on automatisoinut perintätoiminnot täysin. Perinnän automatisointi parantaa merkittävästi raportointia ja nopeuttaa maksujen saamista. Kun raportointi paranee, se helpottaa asioiden seuraamista, ja tutkimuksen tulosten mukaan 58% niistä yrityksistä, jotka mittaavat saatavien kiertoa, on onnistunut nopeuttamaan saatavien kiertoa erittäin hyvin tai hyvin.

Vastaus kysymykseen mikä on tärkeää perinnässä, on asiakaskokemus ja sähköiset työkalut. Vastaus kysymykseen voiko perintä tuottaa hyvää asiakaskokemusta, on kyllä.

Nämä asiat ovat mahdollisia suomalaisille yrityksille, ja kannustankin kaikkia miettimään miten nämä asiat on omassa yrityksessä hoidettu.

Tutustu Visma Dueton perintätutkimukseen tästä>>

Anna Johansén
Visma Duetto Oy:n toimitusjohtaja