Visma Nova -toiminnanohjaus kehittyy jatkuvasti

Visma Nova

Visma Nova -toiminnanohjausjärjestelmällä on takanaan pitkä historia. Sinä aikana, kun Nova on ollut olemassa, ovat teknologia ja koko työelämä kehittyneet huimasti ja myös asiakkaidemme tarpeet muuttuneet. Pitkäaikaisimpien asiakkaidemme kanssa olemme kokeneet monet muutokset yhdessä, merkittävimpänä liiketoiminnan sähköistymisen, minkä myötä esimerkiksi verkkolaskut tulivat osaksi arkeamme. Oman mausteensa vuosien varrella ovat tuoneet myös lakimuutokset, joista viimeisimpinä parhaiten mielessä ovat tulorekisteri ja GDPR. Kaikkina näinä vuosina olemme kehittäneet Visma Novaa kolmesta näkökulmasta;

  1. Asiakkaidemme tarpeet ja näkökulmat huomioiden,
  2. Modernin teknologian mahdollisuuksia hyödyntäen,
  3. Voimaan astuvia lakeja ja säädöksiä tukien.

Kehitystyötämme ohjaa vuodesta toiseen halu tarjota asiakkaillemme luotettava ja helppokäyttöinen toiminnanohjausjärjestelmä, joka tekee asiakkaidemme arkityöstä helpompaa. 

Millaista on Novan tuotekehitys lähemmin tarkasteltuna?

Kehitystiimimme ydinjoukon muodostavat tuotekehittäjät ja laadunvarmistajat. Laadunvarmistajat määrittelevät aina tarkat kuvaukset Novan jokaiselle uudelle ominaisuudelle, jonka pohjalta tuotekehittäjät lähtevät koodia rakentamaan.

Kehitystyötä teemme projekteina, jotka kestävät aina muutaman kuukauden kerrallaan. Tätä seuraa useamman viikon mittainen sisäinen testausvaihe, johon osallistuu laadunvarmistajien lisäksi sisäisten sidosryhmiemme jäseniä, kuten konsultteja ja sovellustuen henkilökuntaa. Tässä vaiheessa testaamme kaikki kehityksen alla olleet osa-alueet ja teemme myös yleistestausta sovelluksissa.

Testausaikana jäädytämme koodin eli tänä aikana emme lisää mitään uusia toiminnallisuuksia. Teemme koodiin ainoastaan ohjelmavirheiden korjauksia.

Testausjaksoa seuraa aina muutaman viikon mittainen pilotointivaihe. Teemme tämän yhdessä valittujen pilottiasiakkaidemme kanssa heidän omissa tuotantoympäristöissään. Pilottiasiakkaiksi valikoituu mukaan sellaisia asiakkaita, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa pilotointiin, ja joilla on myös laaja määrä erilaisia Nova-sovelluksia käytössään. Pilottiasiakkailla on lisäksi oltava palvelimelle asennettu Visma Nova käytössään, eli sovelluspalvelua käyttävät asiakkaat eivät voi toimia pilottiasiakkaina.

Seuraavassa blogissani aion kertoa tarkemmin, miten asiakkaamme voivat tehdä meille Visma Novaan kehitysehdotuksia ja miten niitä käsittelemme. 

Mikäli Nova on sinulle uusi tuttavuus, löydät ohjelmasta lisätietoja täältä. Julkaisimme tällä viikolla juuri Visma Novan 10 version! Lue myös blogikirjoitus ”Miten Visma Nova asiakas voi antaa ehdotuksia tuotekehitykselle?”.

0