Siirry sisältötekstiin

Visma Nova jatkaa asiakkaiden suosikkina vuodesta toiseen

Visma Nova -toiminnanohjausjärjestelmä on tarjonnut monipuoliset toiminnallisuudet useille suomalaisille PK-yrityksille jo 30 vuoden ajan. Järjestelmä kehittyy jatkuvasti, jotta se vastaa nyt ja jatkossa asiakkaidemme tarpeisiin.

Visma Nova on monipuolinen toiminnanohjausjärjestelmä, joka on toiminnallisuuksiensa ja käytettävyytensä puolesta sopiva ratkaisu monenlaisille suomalaisille PK-yrityksille. 30 vuotta Suomen markkinassa toiminutta toiminnanohjauksen kestosuosikkia kehitetään jatkuvasti niin, että se vastaa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja palvelee myös nykyisiä ja tulevia lakisäädöksiä.

Ohjelman kehityksen keskiössä ovat käytettävyys, automatisointi sekä raportointi. Visma Nova on pitkäaikainen ja mukautuva kumppani, sillä järjestelmän toiminnallisuudet ovat laajennettavissa vastaamaan aina yrityksen sen hetkistä tarvetta. Alla Visma Novan pidetyimpiä toiminnallisuuksia.

Tekoäly tiliöinneissä

Ensimmäisenä on pakko nostaa esille kirjanpidon tiliotteiden tuonti, jossa hyödynnetään koneälyä. Ohjelman tekoäly on oppinut aiemmin tehtyjen tiliöintien perusteella tekemään käyttäjälle tiliöintiehdotuksia. Koneälyn huolehtiessa suurimmasta osasta rutiinitiliöintejä, virheiden mahdollisuudet pienenevät ja käyttäjän vastuulle jää ainoastaan poikkeavien tiliöintien tekeminen. 

Monipuolinen integroitavuus

Tärkeä kehitysaskel Novassa on myös ollut kattavien Webservice-rajapintojen tuominen osaksi ohjelmaa. Niiden myötä on mahdollista toteuttaa laajoja ja reaaliaikaisia integraatiototeutuksia Novan ja kolmansien osapuolien järjestelmien välillä. Integrointien avulla tieto saadaan liikkumaan eri järjestelmien välillä automaattisesti mikä tuo nopeutta tärkeisiin prosesseihin. Vaikka integraatiot eivät olisikaan tarpeellisia juuri tässä hetkessä, voi tilanne muuttua tulevien järjestelmähankintojen myötä ja tämän vuoksi hyvin integroituva ohjelma onkin turvallinen valinta pitkälle tulevaisuuteen.

Pankkiyhteys nopeuttaa kassanhallintaa

Novassa on nykyisin kiinteänä osana pilvessä toimiva pankkiyhteysratkaisu, joka nopeuttaa kassanhallintaa. Pankkiliikenteeseen liittyvät toiminnallisuudet, kuten maksatukset, tiliotteiden noudot ja viitesiirtojen noudot, hoituvat suoraan Novan käyttöliittymästä. Lähtevät maksut ovat nähtävissä ja hallittavissa yhdessä näkymässä ja niille voidaan myös määrittää hyväksyjät ennen maksujen lähetystä pankkiin.

Sähköinen ostolaskujen kierrätys

Monipuoliset sähköiset prosessit ovat osa Visma Novaa ja yksi kiinnostava esimerkki näistä on sähköinen ostolaskujen kierrätys. Ostolaskut vastaanotetaan ja käsitellään automaattisesti verkkolaskuina. Hyväksymisprosessi hoituu nopeasti vaikkapa Visma Manager -mobiilisovelluksen kautta. Myös arkistointi tapahtuu sähköisesti, joten laskut löytyvät helposti myöhemmin. Ostolaskujen kierrätyksessä hyödynnetään Novan perusrekistereitä, joten päällekkäiseltä työltä vältytään, mikä vähentää myös virheiden määrää. 

Yllä olevat esimerkit ovat yksittäisiä ominaisuuksia Visma Nova -toiminnanohjausjärjestelmästä. Itse ohjelma kattaa erittäin monipuoliset toiminnot taloushallinnon, materiaalihallinnon, henkilöstöhallinnon ja työnohjauksen tarpeisiin. Kattavat toiminnot, helppokäyttöisyys ja käyttöönoton helppous ovatkin syitä, miksi asiakkaat vuosi vuodelta valitsevat Visma Novan.

Lue myös:
Visma Nova uudistuu – lisää helppoutta ja nopeutta laskujen käsittelyyn
Visma Novan teknologia- ja käyttöliittymäuudistus luo pohjan tulevaisuuden vaatimuksille
Visma Nova -toiminnanohjausjärjestelmän matka tähän päivään
Miten Visma Nova asiakas voi antaa ehdotuksia tuotekehitykselle?

Visma Nova uudistuu! Suomalaisten pk-yritysten monipuolisin toiminnanohjausohjelmisto Visma Nova ottaa suuren harppauksen tulevaisuuteen. Olemme panostaneet voimakkaasti Novan teknologian sekä käytettävyyden kehitykseen. Konepellin alle tehtävät parannukset siirtävät Novan uuteen teknologiaan, joka näkyy käyttäjälle esimerkiksi nopeampana käyttökokemuksena ja erilaisina mahdollisuuksina tehostaa käyttöä parannetun käyttöliittymän avulla. Lue lisää Novan uusista kehitysaskeleista!

Tutustu etäyhteydellä Visma Novan toiminallisuuksiin ja demoympäristöön. Varaa maksuton etädemoaika asiantuntijamme kalenterista!

Varaa etädemo asiantuntijamme kalenterista

Suosituimmat