Visma näkyy myös tilitoimistojen arjessa

tilitoimiston_ohjelmistoTaloushallintoliitto julkaisi viime vuoden lopussa tulokset tutkimuksesta, joka koski tilitoimistoissa käytössä olevia ohjelmistoja. Kyselyyn vastanneista 561 tilitoimistosta valtaosa (64%) oli alle neljän henkilön yrityksiä. Jopa 78 %:lla vastaajista oli pitkä, yli 10 vuoden työkokemus alalta.

Tutkimuksensa avulla Taloushallintoliitto haluaa tarjota puheenaiheita lukujen ja graafien muodossa, itse tilitoimistoammattilaisille sekä ohjelmistoja kehittäville toimijoille.

Kolmen kopla

Vismalta tutkimuksessa oli mukana kolme ohjelmistoratkaisua, Visma Econet, Visma Nova sekä Visma Netvisor. Jokainen näistä kolmesta ohjelmistosta on palvellut tilitoimistokäyttäjiä jo yli kymmenen vuoden ajan. Visma Netvisor profiloituu puhtaasti pilvipalveluksi, Visma Econet sekä Visma Nova puolestaan enemmän perinteisiksi OnPremises- eli paikallisesti asennetuiksi ratkaisuiksi, vaikkakin molempia on mahdollista käyttää ASP- eli sovellusvuokrausperiaatteella, ajasta ja paikasta riippumatta.

Kuten vastaajaprofiili kuvastaa, suurin osa alalla olevista tilitoimistoista toimii pitkillä perinteillä. Tilitoimistot vaihtavat harvoin hyväksi havaitsemaansa ohjelmistoa. Ohjelmisto on ammatikseen ratkaisua käyttävälle asiantuntijalle tärkeä työväline. Yksi turha klikkaus esimerkiksi tositteen syöttövaiheessa, generoi moninkertaisen määrän turhia klikkauksia työpäivän – saati työvuoden aikana.

40% vastaajista tulee päivittämään ohjelmistoratkaisunsa tulevina vuosina

Nyt julkaistun tutkimuksen tulokset osoittavat kuitenkin, että 40% vastaajista kertoo harkitsevansa ohjelmistoratkaisun päivittämistä seuraavien lähivuosien aikana. Mistä tämä kertoo? Yksi syy voi olla, että suuri joukko taloushallinnon ammattilaisista on eläkeiässä ja on seuraavan sukupolven aika jatkaa työtä. Ominaista tälle uudelle työntekijäjoukolle on, että työpäivä pirstaloituu ja töitä halutaan tehdä silloin ja siellä missä itselle parhaiten sopii. Entä asiakkaat? Ehkä sama teoria sopii myös heihin? Yritykset siirtyvät yhä enemmän paperittomaan liiketoimintaan, jossa kuitit, asiakirjat ja tositteet halutaan tarkastaa, hyväksyä ja arkistoida sähköisesti. Tämä vaatii tilitoimistoilta uusien palvelukonseptien rakentamista ja käytössä olevien ohjelmistojen on toimittava jatkossa sekä asiakkaan että asiantuntijan yhteisenä työkaluna.

”Visma Econet -ohjelmisto on kehittynyt hurjasti vuosien aikana. Se on helppokäyttöisyyden ja toimialalle soveltuvuuden vuoksi erinomainen valinta tilitoimistokäyttöön, enkä ole harkinnut ohjelman vaihtoa kertaakaan. Alusta saakka olen huolehtinut siitä, että käytössäni on viimeisin versio. Päivitysten muistaminen sai tosin jäädä unholaan siinä kohtaa, kun vuonna 2010 siirryin käyttämään ohjelmistoa asp-ratkaisuna.” Sari Astola, Tilitoimisto S. Astola Oy

Kynnys on korkea – oli kyseessä suosittelu tai ohjelmiston vaihtaminen

Yleisesti ottaen tutkimus antaa ymmärtää, että tilitoimistot (kuten suomalaiset yleensäkin) melko nihkeästi lähtevät suosittelemaan mitään. Naapurimaassa Ruotsissa suosittelua tehdään auliimmin, oli kyse mistä tahansa. Suomalaiseen mentaliteettiin kuuluu usein, että vaikka henkilö olisi hyvin tyytyväinen tuotteeseen tai palveluun, kyselyssä ei kouluarvosanaksi anneta silti 7-8 suurempaa, sillä ”mikään ei voi olla täydellistä”.

Lue Taloushallintoliiton tutkimustulos tästä.

Viestintä- ja HR koordinaattori Visma Software Oy:ssä
Connect with :