Siirry sisältötekstiin

Visma Movenium laajenee resurssisuunnitteluun

Vuoden 2021 Visma Moveniumin pääteemoihin kuuluivat käytettävyys ja monipuolisuus. Paransimme muun muassa työajan tulkinnan mahdollisuuksia. Kuluvana vuonna tulemme laajenemaan resurssi- ja työvuorosuunnitteluun. Lue lisää Moveniumin kehityksen suunnasta.

Takana voimakas kasvuvuosi

Visma Moveniumin vuoteen 2021 kuului monenmoisia oivalluksia, erehdyksiä ja onnistumisia. Vuotta siivitti rakennusalan erityisen voimakas kasvuvuosi, materiaalien hintojen huimaava nousu sekä tekemisen kiire, koronaa unohtamatta. Asiakasmäärämme kasvoi voimakkaasti ja asiakastyytyväisyytemme pysyi varsin hyvällä tasolla.

Edeltävät asiat aiheuttivat epävarmuutta, mutta myös tarvetta uudistuksille. Asiakkaamme ovat panostaneet digitaalisuuteen voimakkaasti jo vuosia, mutta nyt automaation ja nykyaikaisten järjestelmien tarve on noussut vieläkin suurempaan rooliin – puhumme sitten työmaiden ja projektien hallinnasta tai työajanseurannasta.

Sähköiset työmaajärjestelmät, kuten Movenium, sujuvoittavat työmaiden arkea. Erilaiset viranomaisraportit, joita asiakkaidemme arki on täynnä, halutaan hoitaa nopeasti ja vaivattomasti. Aluehallintoviranomaiset ja verottaja vaativat myös omansa kun puhutaan raporttien ja ilmoitusten toimittamisesta. Näissä sähköinen järjestelmä ja automaatiot ovat valtava apu ja ajansäästäjä.

Teemoina käytettävyys ja monipuolisuus 

Vuonna 2021 aloitimme laajan muutostyön palvelumme rakenteeseen ja sen ytimeen – työajan tulkintaan. Toteutimme haastavan muutostyön, joka näkyy jo nyt uusilla asiakkaillamme ja tulee näkymään myös kaikilla vanhoilla asteittain loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Muutama sananen näistä onkin jo lausuttu täällä. Lyhyt oppimäärä: julkaisimme muun muassa saldokertoimet-toiminnon ja uudistimme palkkalajien käsittelyn mahdollistaen monipuolisen työajan tulkinnan entistäkin laajemmalle joukolle.

Moni muutoksista, joita vuoden aikana olemme tehneet, on koskenut käytettävyyttä. Erilaiset kirjaustavat, edellisen työajan kopiointi, Dashboardin muokkaaminen myös mobiilisovelluksessa ja monet muut ominaisuudet ovat tuoneet asiakkaidemme pyytämää vaivattomuutta työajan kirjaamiseen. Lisäksi monipuolistimme leimauspäätteiden toimintaa uusilla ominaisuuksilla. Myös projektien raporttinäkymät pääsivät veitsen alle kun parantelimme näkymiä pääurakoitsijan tarpeet huomioden. Kellokortin ja raporttien käytettävyyden parannukset asiakkaamme saavat käyttöönsä 2022 alkuvuoden aikana.

Tiedonsiirto eri järjestelmien välillä tärkeämpää kuin koskaan

Laajensimme viime vuonna Moveniumin integraatiomahdollisuuksia Visman muihin tuotteisiin. Automatisoimme Moveniumin ja Visma Novan välisen maksuttoman integraation, jossa Novasta tuodaan muun muassa projekteja, sen vaiheita sekä tuotteita ja asiakkaita Moveniumiin. Novaan taas liikkuu tieto kirjatuista työajoista valmiiksi oikeilla kohdennuksilla.

Pian myös Visma Payrolliin toteutettu automaattinen integraatio näkee päivänvalonsa. Moveniumin sisäisestä kaupasta löytyvän Vientityökalun avulla integroitavuus erilaisiin järjestelmiin on parantunut tuoden yksinkertaisuutta ja kustannustehokkuutta yritysten toimintoihin. Lisää integraatioista voit lukea täältä.

Movenium laajenee resurssi- ja työvuorosuunnitteluun

Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla Visma Movenium täydentyy kauan odotetuilla resurssi- ja työvuorosuunnittelun ominaisuuksilla. Nämä lisäominaisuudet voit ostaa käyttöösi tarpeidesi mukaan – olit sitten isompi tai pienempi toimija. Resursointi ja työvuorojen suunnittelu tukee nykyisiä toimintojamme, mutta tuo samalla täysin uuden ratkaisun Moveniumin tarjontaan. Resurssi- ja työvuorosuunnittelun lisäominaisuudet mahdollistavat entistäkin paremmin ja asiakaskohtaisemmin esimerkiksi vuorotöiden suunnittelun ja laskennan.

Työajat keskiössä, automaatiot tulevaisuutta, käytettävyys kultaa

Resurssi- ja työvuorosuunnittelun lisäksi vuosi 2022 tuo Moveniumiin entistäkin parempia työajan syöttötapoja, monipuolisempaa työajan tulkintaa (paikallinen sopiminen ei näytä vähenevän, päinvastoin) sekä informatiivisempia näkymiä esimiehille, työnjohdolle ja yritysten hallinnolle graafien sekä raporttien muodossa. Kokonaisuutta tulee tukemaan tuotteistukset Visman uusimpien ERP-tuotteiden kanssa sekä laskutusintegraatioihin panostaminen.

Kirjaamisen vaivattomuus, poikkeamien tarkastelun ja hyväksynnän helppous, tapahtumiin reagointi ja puutteiden näppärä korjaaminen sekä automaattinen viranomaisraportointi – siinä perusteemat, joihin Moveniumin kehitys tulee jatkossakin nojaamaan. Haluamme panostaa tuotteeseen perusasiat kirkkaina mielessämme.

“Järjestelmä on tarkoitettu palvelemaan käyttäjiä, eikä toisinpäin”, sanoi eräs asiakkaamme. Tämä on hyvin totta ja näemme järjestelmän kehityskohdat – kiitos asiakkaidemme. Saimme viime vuonna satoja kehitysehdotuksia asiakkailtamme, jotka auttavat meitä kehittämään Moveniumia toivomaanne suuntaan. Pyrimme jatkossakin kehittämään nykyaikaisinta työajanseurannan ja rakennusalan työmaan hallinnan työkalua.

Tutustu Visma Moveniumiin visma.fi/movenium.

Suosituimmat